Nízke Tatry

Kód územia

SKCHVU018

Výmera územia

98168,630 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Bacúch, Baláže, Beňuš, Braväcovo, Brezno, Brusno, Bystrá, Demänová, Demänovská Dolina, Dolná Lehota, Donovaly, Dúbrava, Heľpa, Hiadeľ, Horná Lehota, Iľanovo, Jarabá, Jasenie, Kráľova Lehota, Kráľovská Ľubeľa, Lazisko, Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Porúbka, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplička, Liptovské Kľačany, Liptovské Sliače, Liptovský Ján, Malužiná, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Nemecká, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Ploštín, Podkonice, Pohorelá, Pohronský Bukovec, Polomka, Priechod, Ráztoka, Ružomberok, Staré Hory, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa, Važec, Vernár, Vikartovce, Vislavce, Východná, Vyšná Boca, Závadka nad Hronom, Závažná Poruba

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,92804545

Zemepiská dĺžka

19,69481579

Nadmorská výška (m)

Max

2040

Priemerná

1145

Min

503

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Lanius excubitor, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picoides tridactylus, Picus canus, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus

Popis územia

Substantial part of the site is situated within the geomorphological unit Nízke Tatry Mts., other parts are situated within the untis Podtatranská kotlina valley and Horehronské podolie basin. In the eastern part the site is interfered with the unit Spišsko-gemerský kras karst area. Majority of the site is covered with deciduous, mixed and coniferous forests. Non-forest habitats are represented especially with natural and secondary alpine zones in the upper parts and the meadow communities in lower parts of the site. In the area of Demänovské vrchy hills and in the track formed by glaciers between the point elevations Chabenec - Štiavnica there is a substantial representation of the rock habitats. Geologically the site is a very complicated area. In the western part of the site the calcits and dolomites dominate in the north, biotite and two-mica gneisses, muscovitic and biotite granodiorites and granites dominate in the central part. Along the main edge especially from the northern side the glacial valleys and periglacial stone fields were created in the glacial age. The highest peak positions in the eastern part of the site are built of orthogneisses, granatite-muscovitic-biotite paragneisses, mica schists, sandstones of different colours, schists, conglomerates and melaphyres. In the area of Veľký bok there is a stripe of marl calcites and marls.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aquila chrysaetos, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Picoides tridactylus, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum and Bonasa bonasia. Regularly nest here more than 1% of national population of Ciconia nigra, Aquila pomarina, Bubo bubo, Pernis apivorus, Dendrocopos leucotos, Picus canus, Dryocopus martius, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Lanius excubitor, Coturnix coturnix, Phoenicurus phoenicurus, Muscicapa striata and Caprimulgus europaeus.

Zraniteľnosť

Forest management measures, namely timber extraction (often using clear-cutting silviculture system) and the cultivation of even-aged mostly coniferous (Norway spruce) monocultures with high canopy closure are seen as the measures most at conflict with the objectives of nature conservation. Felling is limited to the commercial forests only, but in certain "emergency" situations it can also be realised in the protection forests on extremely steep slopes and in the forests of nature reserves as the incidental felling following the calamities. Some areas of the Low Tatras NP (mainly Demanovska dolina -Demanovska valley and Janska dolina - Janska valley, but also other areas) have recently been under a lot of pressure due to the efforts of local developers to turn these areas into the heaven of mass tourism. Such efforts, once materialised, would have rather catastrophic impact on the natural landscape and biodiversity of the NP. Undisciplined tourists many times not keeping to the marked footpaths are seen as a particularly disturbing element. Rare bird and mammal species are being regularly disturbed by rock climbers, tour skiers, hang gliders, gliders and noise from frequent helicopter flights. Additionally, poaching of fowl-like birds (Galliformes species) and stealing of the birds of prey eggs and young appear to be a fairly widespread, though illegal, practice in this area. Special attention should be paid to the agricultural application of chemicals on the borders of the NP and its buffer zone.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
B - lesníctvo  
  holorub
  odstránenie porastu
  odstránenie sušiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  most, viadukt
  tunel
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  potrubia
  aerodrom, heliport
  iné spôsoby dopravy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  súvislá urbanizácia
  nesúvislá urbanizácia
  továrne
  sklady
  iné priemyselné/obchodné plochy
  vypúšťanie znečiťujúcich látok
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s priemyselným odpadom
  nakladanie s inertnými materiálmi
  skladovanie materiálov
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  morský a sladkovodný chov rýb
  odchyt, odstránenie fauny (suchozemskej)
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  vyberanie hniezd
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
  zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne
  drancovanie floristických lokalít
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  alpinizmus, skalolezectvo, jaskyniarstvo
  lietanie, paragliding, lietanie balónov
  lyžovanie, skialpinizmus
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
  športové a rekreačné štruktúry
  lyžiarske stredisko
  kemping
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  informačné centrá
  zošľapávanie, nadmerné využívanie
  vandalizmus
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
  znečistenie pôdy a pevný odpad
  hluková záťaž
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
  genetické znečistenie (fauna)
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  odstraňovanie sedimentov
  budovanie kanálov
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
  smetiská, skladovanie vybagrovaných usadenín
  hrádze, upravené brehy všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  eutrofizácia (prirodzená)
  acidifikácia (prírodzená)
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  súťaživosť (fauna)
  predátorstvo
  antagonizmus s domácimi zvieratami
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)
L - prírodné katastrofy  
  búrky
  iné prírodné katastrofy

Ostatné druhy

Dryomys nitedula, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula, Parnassius apollo, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Sicista betulina, Vespertilio murinus