Vytlačiť

korýtkovec

korýtkovec

Scapania massolongi

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

51 EUR


Počet lokalít

3

Priemerná plocha TML

747 544 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

12

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Dicranum scoparium (10),Hylocomium splendens (10),Lepidozia reptans (10),Pleurozium schreberi (10),Dicranum montanum (9),Blepharostoma trichophyllum (9),Polytrichum formosum (9),Ptilidium ciliare (7),Cephalozia bicuspidata (6),Hypnum cupressiforme (6)Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 71,4 %
L10 - iné prírodné katastrofy 28,6 %