Vytlačiť

zvonovec ľaliolistý

zvonovec ľaliolistý

Adenophora liliifolia

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

51 EUR


Morfológia

Trváca, 30 – 100 (200) cm vysoká, holá alebo páperistá bylina. Prízemné listy dlho stopkaté, v čase kvitnutia zaschnuté. byľové listy viac či menej sediace, elipsovité, pílkovité. Kvety vo vrcholovom strapci alebo metline. Koruna lievikovito zvončekovitá, 12 – 22 mm dlhá, bledomodrá až bledofialová, zriedka biela. Druh podobný zvončekom, odlišuje sa však od nich o. i. voňavými kvetmi, dlhou bliznou, ktorá je až 2-krát dlhšia ako koruna (blizna zvončekov je rovnako dlhá alebo len o málo dlhšia ako koruna), a tvarom tobolky, ktorá je obrátene hruškovitá (pri zvončekoch guľovitá, kužeľovitá alebo vrtidlovitá). Kvitnutie: jún – august.

Ekológia

Svetlé lesy a ich okraje, krovinaté stráne a vlhké lúky od pahorkatín až po subalpínsky stupeň, najčastejšie však v horskom vegetačnom stupni.

Celkové rozšírenie

Eurázijský druh. Na území Európy výrazne ustupuje a na väčšine známych lokalít nebol v súčasnosti potvrdený.

Rozšírenie na Slovensku

Približne 30 lokalít od Strážovských vrchov až po stredné Pohornádie. Na väčšine z nich však nebol druh v posledných desaťročiach potvrdený. Najviac súčasných údajov je z Nízkych Tatier, Muránskej planiny a Slovenského raja. Populácie zvonovca majú pomerne nízku početnosť, spravidla 5 – 50 jedincov, vzácnejšie až do cca 300 jedincov. Počet populácií druhu na Slovensku sa postupne zmenšuje. Vzhľadom na charakter stanovíšť a veľké množstvo lokalít však druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik. Druh sa vyskytuje na 7 ÚEV, na ktorých sa nachádza 87 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zalesňovanie holín alebo spontánne zarastanie stanovíšť druhu drevinami a expanzívnymi bylinami, priame poškodzovanie rastlín ťažkými mechanizmami pri hospodárskych zásahoch do porastov, nadmernou pastvou alebo preháňaním dobytka.

Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

35 312 m2

Počet mapovateľov

6

Počet vykonaných návštev na TML

27

Priemerný počet druhov v zázname

1


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 30,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %
A03 - kosenie 10,0 %
A04 - pasenie 10,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 10,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 10,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 10,0 %