Vytlačiť

črievičník papučkový

črievičník papučkový

Cypripedium calceolus

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

138 EUR


Morfológia

Trváca, 20 – 60 cm vysoká bylina. často vytvára bohaté trsy rozkonárením podzemku. Listy 3 – 5, široko vajcovité až podlhovasto kopijovité. Kvety po 1 – 2 (4), okvetné lístky 4 (pôvodne v počte 5, dolné dva však vzájomne zrastené), ca 4 cm dlhé, červenohnedé; pysk papučkovito vydutý, 3 – 4 cm dlhý, žltý, bez ostrohy. Kvitnutie: máj – júl.

Ekológia

Listnaté (hlavne bukové) a zmiešané, zriedka ihličnaté (aj sekundárne) lesy a ich okraje, kroviny. Najmä na vápnitom podklade, od pahorkatín do horského stupňa.

Celkové rozšírenie

Eurázijský druh.

Rozšírenie na Slovensku

Na viac ako 100 lokalitách od Bielych Karpát až po okolie Humenného. V obvode flóry centrálnych Karpát sa vyskytuje roztrúsene a často tu vytvára početné populácie vo veľkosti niekoľkých desiatok až stoviek kusov. Vo zvyšných oblastiach sa vyskytuje len ojedinele. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich početnosť na Slovensku sú viac-menej stabilizované.Druh sa vyskytuje na 26 ÚEV, na ktorých sa nachádza ca 58 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Necitlivé hospodárske zásahy do lesných porastov (holoruby, poškodzovanie pôdneho krytu a pod.), zber rastlín.

Počet lokalít

39

Priemerná plocha TML

18 054 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

89

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cephalanthera damasonium (4),Polygonatum multiflorum (2),Cytisus nigricans (syn.) (1),Cruciata glabra (1),Crataegus sp. (1),Colymbada scabiosa (1),Bupleurum falcatum (1),Brachypodium pinnatum (1),Astragalus glycyphyllos (1),Asarum europaeum (1)


Galéria


Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 37,5 %
B02 - manažment lesa 25,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %
L10 - iné prírodné katastrofy 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 51,1 %
B02 - manažment lesa 8,9 %
A03 - kosenie 6,7 %
D01 - dopravné siete 6,7 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 5,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,6 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 4,4 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,3 %
A04 - pasenie 1,1 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 50,0 %
B07 - lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - manažment lesa 100 %