Vytlačiť

sova dlhochvostá

sova dlhochvostá

Strix uralensis Pallas, 1771

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

3 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Je to pomerne veľká sova, ktorá má zreteľne dlhší chvost ako ostatné sovy. Samec aj sa­mica majú dve farebné formy. Pri šedej je základná forma belavá s hnedastým nádychom, pri hnedej okrovohnedá. Vrch tela je vždy tmavší a spodná časť svetlejšia. Po celom tele sú pozdĺžne tmavé hnedasté alebo čierne škvrny. Letky a chvost sú dymovohnedé so svetlými priečnymi pásikmi. Hmotnosť sa pohybuje od 800 do 1 100 g.

Ekológia

Obýva zmiešané a listnaté lesy charakteru pralesa, najmä bučiny. Páry si udržujú stále hniezdiská. Na našom území využíva na hniezdenie pre­dovšetkým staré hniezda dravcov, ale aj dutiny stro­mov. Hniezdenie začína koncom februára až v apríli, znáška obsahuje 1 - 6 čisto bielych, trochu lesklých vajec. Na znáške sedí 27 - 29 dní len samica, samec ju v tomto čase zásobuje potravou. Po vyliahnutí mláďat samec obvykle nosí potravu a samica ju dáva mladým. Potravou sú predovšetkým drobné cicavce do veľkosti veverice, vtáky do veľkosti havrana, oboj­živelníky a hmyz. Mláďatá opúšťajú hniezda po 34 - 35 dňoch, no rodiny sa držia spolu ešte aj dva ďalšie mesiace. Druh je stály, hlavne dospelé vtáky sa v zime zdržiavajú v okolí hniezdiska.

Celkové rozšírenie

Druh je rozšírený v tajgovej zóne palearktickej oblasti. Izolované populácie sú v hor­ských lesoch strednej Európy a Číny. rozšírenie na slovenskú Hniezdi predovšetkým v lesoch vo východnej časti nášho územia, vyskytuje sa aj v lesoch strednej časti, ale presná hranica západ­ného rozšírenia tohto druhu nie je známa. Vo vyso­kých pohoriach vystupuje ako hniezdič do nadmor­ských výšok 1 000 m. Druh rád obsadzuje aj vyvesené hniezdne búdky.

Podľa národného zoznamu chránených vtáčích území druh hniezdi na 13 chránených vtáčích územiach.

Rozšírenie na Slovensku

Človek sovu dlhochvostú ohrozuje hospodárskou činnosťou, najmä ťažbou sta­rých porastov a pahýľov stromov s veľkými dutinami, taktiež pomerne častým nelegálnym odstrelom.

Počet lokalít

90

Priemerná plocha TML

24 997 607 m2

Počet mapovateľov

31

Počet vykonaných návštev na TML

270

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Strix aluco Linnaeus, 1758 (708),Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) (163),Asio otus (Linnaeus, 1758) (136),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (86),Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) (69),Turdus merula Linnaeus, 1758 (59),Turdus philomelos Brehm, 1831 (43),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (29),Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (26),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (21)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
0.5% 37.7% 61.8%
PAN:
3.3% 1.7% 95.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
20.3% 72.5% 7.2%
PAN:
10.0% 75.0% 15.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.6% 89.4%
PAN:
10.0% 85.0% 5.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.1% 28.5% 59.4%
PAN:
3.3% 1.7% 95.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,6 %
A03 - kosenie 23,9 %
A04 - pasenie 7,3 %
K02 - biologické procesy 6,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 5,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 1,2 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,6 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 0,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 0,6 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 42,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 16,3 %
D01 - dopravné siete 5,9 %
A01 - pestovanie 5,0 %
A06 - 5,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,6 %
K02 - biologické procesy 3,6 %
A03 - kosenie 2,9 %
E04 - stavby, budovy v krajine 2,1 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 26,4 %
A03 - kosenie 20,7 %
K02 - biologické procesy 11,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 10,3 %
A04 - pasenie 6,9 %
A06 - 6,9 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 3,4 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 2,3 %
A01 - pestovanie 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 27,3 %
A06 - 16,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,9 %
D01 - dopravné siete 8,3 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,4 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,5 %
D02 - úžitkové vedenia 2,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 2,5 %
K02 - biologické procesy 2,5 %
A01 - pestovanie 1,2 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV