Vytlačiť

boros schneiderov

boros schneiderov

Boros schneideri (Panzer, 1795)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Podlhovastý, 12 − 14 mm dlhý, olivovohnedý, lesklý chrobák. Tykadlá majú na konci trojčlánkovú paličku. štít je po stranách okrúhly, najširší v strede, vpredu a vzadu rovný. Povrch štítu husto a hlboko bodkovaný, v strede s jemným vtlakom. Krovky sú valcovité, veľmi jemne pozdĺžne ryhované a bodkované. Nohy sú hnedé, svetlejšie ako telo.

Ekológia

Žije pod kôrou odumretých, často ešte stojacich ihličnatých (veľmi zriedkavo listnatých) drevín, v odumretom dreve a v stromových hubách (Polyporus). Obýva iba najzachovalejšie pralesné porasty v ihličnatých a zmiešaných lesoch.

Celkové rozšírenie

Palearktický druh. Vyskytuje sa hlavne v severnej Európe (Fínsko, Švédsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko), ale zasahuje aj do strednej Európy (Poľsko, Česko, Slovensko).

Rozšírenie na Slovensku

Zo Slovenska je známych iba z niekoľkých lokalít (napr. Kremnické vrchy a Stebnická Magura pri Bardejove). Najnovší nález pochádza z Nízkych Tatier. Druh sa vyskytuje celkovo na 9 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Ubúdanie starých prirodzených lesov pralesovitého charakteru podhorského a horského pásma bučín a jedľových bučín.

Zaujímavosti

Čeľaď Boridae zahŕňa celosvetovo iba 4 druhy. V Európe je to iba Boros schneideri, v Severnej Amerike Boros unicolor (Say, 1827) a Lecontia discicollis (LeConte, 1850) a v Austrálii Synercticus heteromerus (Newman, 1842), ktorý je niekedy radený do samostatnej čeľade Synercticidae. Niekedy je celá skupina zaraďovaná do čeľade Tenebrionidae.

Počet lokalít

14

Priemerná plocha TML

37 017 229 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

74

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) (36),Ipidia (Ipidia) binotata Reitter, 1875 (27),Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758) (27),Peltis grossum (Linnaeus, 1758) (25),Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (21),Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767) (21),Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 (12),Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) (12),Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) (11),Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) (10)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
5.4% 94.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
12.2% 54.1% 33.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
12.2% 67.6% 20.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
5.4% 94.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 55,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 33,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 79,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 7,9 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,9 %
C01 - baníctvo a lomy 2,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 0,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV