Medzibodrožie

Kód územia

SKCHVU015

Výmera územia

34470,957 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Bačka, Beša, Boľ, Borša, Boťany, Brehov, Cejkov, Čičarovce, Čierna, Čierna nad Tisou, Drahňov, Ižkovce, Kapoňa, Kapušianske Kľačany, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Kucany, Ladmovce, Leles, Malé Raškovce, Malý Horeš, Malý Kamenec, Nová Vieska pri Bodrogu, Nový Horeš, Oborín, Pavlovo, Poľany, Pribeník, Ptrukša, Rad, Sirník, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Véč, Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojany, Vojka, Zatín, Zemplín

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,45756244

Zemepiská dĺžka

21,93221274

Nadmorská výška (m)

Max

273

Priemerná

102

Min

85

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Anas querquedula, Anthus campestris, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Egretta alba, Egretta garzetta, Ficedula albicollis, Galerida cristata, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Ixobrychus minutus, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Merops apiaster, Milvus migrans, Muscicapa striata, Nycticorax nycticorax, Otus scops, Pernis apivorus, Porzana parva, Riparia riparia, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Sylvia nisoria, Tringa totanus

Popis územia

The site consists especially of river alluviums and lowland depressions with grasslands and a mosaic of other agricultural communities and forests. The habitats are represented with a mosaic of alluvial forests, wet meadows, water streams, oxbows, channels, sand dunes and marshes. Basement is built of claystones, sandstones, sands and conglomerates and also andesites and gravels.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aythya nyroca, Milvus migrans, Circus pygargus, Chlidonias niger, Egretta garzetta, Egretta alba, Porzana parva, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Chlidonias hybridus, Ixobrychus minutus, Anthus campestris, Circus aeruginosus, Ciconia ciconia, Nycticorax nycticorax, Lanius collurio and is one of the five areas for nesting of Otus scops, Tringa totanus, Anas querquedula and Merops apiaster. Regularly nest here more than 1% of national population of Alcedo atthis, Pernis apivorus Dendrocopos syriacus, Ciconia nigra, Lullula arborea, Dendrocopos medius, Crex crex, Sylvia nisoria, Ficedula albicollis, Galerida cristata, Jynx torquilla, Coturnix coturnix, Muscicapa striata, Riparia riparia, Streptopelia turtur, Saxicola torquata and Lanius minor.

Zraniteľnosť

Intensive agricultural production represents the most significant "nature-unfriendly" feature of the area as a whole. Luckily enough, the results of agricultural activities impact the priority bird species only in a relatively limited way. In the context of agricultural production special attention should mainly be paid to the application of various chemicals (pesticides and fertilisers). Increased intensity of forestry operations has been recorded only recently. Out of the operations realised felling of the old forest stands using small-scale clear-cutting system is being currently seen as the most "controversial" method as long as the nature conservation objectives are considered. The area is also typical for sudden and dramatic changes of habitats caused by naturally occurring elements. Aquatic and wetland habitats appear to suffer from these sudden changes far more than other habitats of the area. Special attention should be paid to the number of birds being electrocuted on the 22 kW power lines lacking adequate protection. From the conservation point of view, absence of regular grazing and mowing practices on alluvial meadows, removal of trees growing outside forests and illegal exploitation of sandpits during breeding sub-season should all be seen as the issues of great importance and should therefore be responded to in an appropriate manner.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba piesku a štrku
  ťažba ropy, alebo plynu
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
H - znečistenie  
  znečistenie pôdy a pevný odpad
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  zazemňovanie
  biologické procesy

Ostatné druhy

Allium angulosum, Androsace elongata, Beckmannia eruciformis, Campanula bononiensis, Carex melanostachya, Carex stenophylla, Carex supina, Centaurium erythraea, Ceratophyllum submersum, Convallaria majalis, Corispermum nitidum, Coronella austriaca, Dianthus collinus subsp. glabriusculus, Dianthus serotinus, Eptesicus serotinus, Eryngium planum, Erysimum diffusum, Fritillaria meleagris, Gratiola officinalis, Gypsophila paniculata, Heleochloa alopecuroides, Jasione montana, Juncus atratus, Lacerta agilis, Lathyrus palustris, Leucanthemella serotina, Leucojum aestivum, Leucojum vernum subsp. carpaticum, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, Lycopus exaltatus, Lythrum hyssopifolia, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Najas marina, Najas minor, Nuphar lutea, Nyctalus noctula, Nymphaea alba, Orchis morio, Pilosella echioides, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Pseudolysimachion incanum subsp. pallens, Pulicaria vulgaris, Pulsatilla zimmermannii, Ranunculus illyricus, Salvinia natans, Scutellaria hastifolia, Stipa pulcherrima, Stratiotes aloides, Thalictrum lucidum, Trapa natans, Utricularia vulgaris, Viola elatior, Vitis sylvestris, Zerynthia polyxena

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) Boleň dravý ryby 50,0 25,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) čík európsky ryby 20,0 0,0 80,0 Zobraziť druh v atlase
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) hrabavka škvrnitá obojživelníky 0,0 87,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758) Hrebenačka pásavá ryby 66,7 33,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974 hrebenačka vysoká ryby 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925 Hrúz fúzatý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov (bieloplutvý) ryby 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789) Hubár jednorohý chrobáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) jašterica zelená plazy 10,0 90,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968 jašterica živorodá plazy 2,0 90,0 8,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 80,0 0,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) korytnačka močiarna plazy 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bombina bombina (Linnaeus,1761) kunka červenobruchá obojživelníky 0,0 91,7 8,3 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779) Modráčik krvavcový motýle 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) netopier pozdný / večernica pozdná cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Lycaena dispar (Haworth, 1803) ohniváčik veľký motýle 20,0 20,0 60,0 Zobraziť druh v atlase
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775) pestroň vlkovcový motýle 26,7 33,3 40,0 Zobraziť druh v atlase
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) pižmovec hnedý chrobáky 0,0 80,0 20,0 Zobraziť druh v atlase
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) plocháč červený chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rutilus pigus (Heckel, 1852) Plotica lesklá ryby 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Sabanejewia aurata pĺž zlatistý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) potápnik dvojčiarový chrobáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Bufo viridis Laurenti, 1768 ropucha zelená obojživelníky 0,0 62,5 37,5 Zobraziť druh v atlase
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) rosnička zelená obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) Šabľa krivočiara ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana lessonae Camerano, 1882 skokan krátkonohý obojživelníky 25,0 75,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana arvalis Nilsson, 1842 skokan ostropyský obojživelníky 2,5 80,0 17,5 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 50,0 50,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 skokan štíhly obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Helix pomatia LINNAEUS, 1758 Slimák záhradný mäkkýše 0,0 66,7 33,3 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 0,0 46,7 53,3 Zobraziť druh v atlase
Coronella austriaca Laurenti, 1768 užovka hladká plazy 17,4 43,5 39,1 Zobraziť druh v atlase
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) užovka stromová plazy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) vážka jednoškvrnná vážky 17,6 29,4 53,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 60,8 35,3 3,9 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre botanické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Iris aphylla subsp. hungarica kosatec bezlistý uhorský vyššie rastliny 87,5 0,0 12,5 Zobraziť druh v atlase
Lindernia procumbens lindernia puzdierkatá vyššie rastliny 26,7 53,3 20,0 Zobraziť druh v atlase
Marsilea quadrifolia marsilea štvorlistá vyššie rastliny 44,8 17,2 38,0 Zobraziť druh v atlase
Cirsium brachycephalum pichliač úzkolistý vyššie rastliny 85,7 0,0 14,3 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla pratensis subsp. hungarica poniklec lúčny maďarský vyššie rastliny 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Pulsatilla grandis poniklec veľkokvetý vyššie rastliny 37,5 62,5 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea 50,0 33,3 16,7 Zobraziť biotop v atlase
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 55,6 26,7 17,7 Zobraziť biotop v atlase
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. 92,3 0,0 7,7 Zobraziť biotop v atlase
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch 80,0 0,0 20,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 83,3 0,0 16,7 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 0,0 83,3 16,7 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 21,1 26,3 52,6 Zobraziť biotop v atlase
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika rastlín

Všeobecná štatistika biotopov