Vytlačiť

výrik obyčajný (lesný)

výrik obyčajný (lesný)

Otus scops (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

4 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

47

Priemerná plocha TML

9 751 297 m2

Počet mapovateľov

21

Počet vykonaných návštev na TML

141

Priemerný počet druhov v zázname

4


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (50),Turdus merula Linnaeus, 1758 (25),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (22),Turdus philomelos Brehm, 1831 (19),Asio otus (Linnaeus, 1758) (16),Columba palumbus Linnaeus, 1758 (15),Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (15),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (13),Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 (12),Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 (11)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
2.4% 21.4% 76.2%
PAN:
10.1% 22.2% 67.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
42.9% 28.6% 28.5%
PAN:
42.4% 42.4% 15.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
42.9% 50.0% 7.1%
PAN:
24.2% 66.7% 9.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
21.4% 7.1% 71.5%
PAN:
21.2% 17.2% 61.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 25,7 %
D01 - dopravné siete 20,0 %
A04 - pasenie 17,1 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 8,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 8,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,6 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 8,6 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,9 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 22,0 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 22,0 %
A01 - pestovanie 14,6 %
D01 - dopravné siete 12,2 %
A04 - pasenie 7,3 %
A06 - 7,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,3 %
D02 - úžitkové vedenia 7,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 24,1 %
A04 - pasenie 18,4 %
B02 - Obnova lesa a manažment 16,1 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 13,8 %
A06 - 11,5 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 9,2 %
K02 - biologické procesy 4,6 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 1,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 24,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 12,3 %
A06 - 12,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 10,5 %
D02 - úžitkové vedenia 8,8 %
A04 - pasenie 3,5 %
K02 - biologické procesy 3,5 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 3,5 %
A01 - pestovanie 1,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV