Vytlačiť

ropucha zelená

ropucha zelená

Bufo viridis Laurenti, 1768

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

34

Priemerná plocha TML

708 759 m2

Počet mapovateľov

35

Počet vykonaných návštev na TML

147

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Bombina bombina (Linnaeus,1761) (19),Rana esculenta Linnaeus, 1758 (19),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (17),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (15),Rana ridibunda Pallas, 1771 (11),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (10),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (8),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (7),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (6),Rana arvalis Nilsson, 1842 (6)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
21.2% 48.5% 30.3%
PAN:
23.4% 43.8% 32.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
39.4% 50.0% 10.6%
PAN:
35.9% 56.3% 7.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
45.5% 37.9% 16.6%
PAN:
50.0% 46.9% 3.1%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
22.7% 47.0% 30.3%
PAN:
26.6% 43.8% 29.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 38,1 %
K02 - biologické procesy 23,8 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 19,0 %
F02 - 9,5 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 4,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 4,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 23,3 %
C01 - baníctvo a lomy 13,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,7 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 12,3 %
F02 - 9,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 8,2 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 4,1 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,1 %
D01 - dopravné siete 1,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 40,0 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 40,0 %
G04 - vojenské využitie 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 17,9 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,2 %
K02 - biologické procesy 11,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 8,5 %
F02 - 7,5 %
I01 - druhové invázie 7,5 %
D01 - dopravné siete 6,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 6,6 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,7 %
A04 - pasenie 4,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV