Vytlačiť

kormorán veľký

kormorán veľký

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

122

Priemerná plocha TML

2 211 287 m2

Počet mapovateľov

65

Počet vykonaných návštev na TML

790

Priemerný počet druhov v zázname

13


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (624),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (535),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (300),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (265),Ardea alba Linnaeus, 1785 (261),Mergus merganser Linnaeus, 1758 (247),Parus major Linnaeus, 1758 (212),Buteo buteo (Linnaeus, 1758) (181),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (178),Turdus merula Linnaeus, 1758 (172)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
6.1% 22.0% 71.9%
PAN:
5.2% 30.7% 64.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
45.1% 37.2% 17.7%
PAN:
38.3% 33.6% 28.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
56.2% 37.5% 6.3%
PAN:
49.6% 45.2% 5.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
19.2% 15.2% 65.6%
PAN:
29.3% 28.1% 42.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 20,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 19,4 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 15,1 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 15,1 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,0 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,0 %
M02 - zmeny biotických podmienok 4,3 %
D01 - dopravné siete 2,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 2,2 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,9 %
D01 - dopravné siete 8,7 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 8,6 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 7,3 %
F02 - 6,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 5,6 %
I01 - druhové invázie 5,0 %
H06 - prírastok energie 4,8 %
H02 - znečistenie podzemných vôd (bodové a rozptýlené zdroje) 3,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 16,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,4 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 12,4 %
A04 - pasenie 10,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 8,2 %
K02 - biologické procesy 7,2 %
A03 - kosenie 5,7 %
F02 - 3,6 %
C01 - baníctvo a lomy 2,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 12,8 %
D01 - dopravné siete 9,4 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 9,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,6 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,7 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 5,1 %
D02 - úžitkové vedenia 4,3 %
A06 - 4,0 %
K02 - biologické procesy 3,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV