Vytlačiť

Slimák záhradný

Slimák záhradný

Helix pomatia LINNAEUS, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

30 EUR


Počet lokalít

24

Priemerná plocha TML

10 289 640 m2

Počet mapovateľov

22

Počet vykonaných návštev na TML

103

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana temporaria Linnaeus, 1758 (3),Salamandra salamandra LINNAEUS, 1758 (1),Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) (1),Lacerta vivipara JACQUIN, 1787 (1),Bombina variegata (LINNAEUS,1758) (1),Bielzia coerulans (BIELZ, 1851) (1),Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
48.3% 48.3% 3.4%
PAN:
13.3% 68.9% 17.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
62.1% 37.9%
PAN:
26.7% 73.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
60.3% 39.7%
PAN:
26.7% 73.3%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
63.8% 32.8% 3.4%
PAN:
24.4% 57.8% 17.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 40,0 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 20,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 20,0 %
K02 - biologické procesy 20,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 34,6 %
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 26,9 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 19,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 11,5 %
A03 - kosenie 3,8 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 30,6 %
A01 - pestovanie 16,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 16,3 %
D01 - dopravné siete 16,3 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 16,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 4,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV