Vytlačiť

brehuľa hnedá

brehuľa hnedá

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR


Počet lokalít

51

Priemerná plocha TML

792 142 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

109

Priemerný počet druhov v zázname

7


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Merops apiaster Linnaeus, 1758 (104),Passer montanus (Linnaeus, 1758) (29),Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) (25),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (20),Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) (19),Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) (19),Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (17),Parus major Linnaeus, 1758 (16),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (16),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (16)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
44.4% 55.6%
PAN:
20.9% 79.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
44.4% 22.2% 33.4%
PAN:
30.8% 33.0% 36.2%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
77.8% 22.2%
PAN:
29.7% 42.9% 27.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
33.3% 22.2% 44.5%
PAN:
17.6% 14.3% 68.1%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 41,7 %
C01 - baníctvo a lomy 25,0 %
A01 - pestovanie 16,7 %
A04 - pasenie 8,3 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 8,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 41,7 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 16,7 %
C01 - baníctvo a lomy 16,7 %
I01 - druhové invázie 16,7 %
A05 - chov dobytka (bez pasenia) 8,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
C01 - baníctvo a lomy 75,0 %
A04 - pasenie 14,3 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 10,7 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 25,6 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 13,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 12,0 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 9,0 %
I01 - druhové invázie 9,0 %
C01 - baníctvo a lomy 7,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,5 %
A01 - pestovanie 3,8 %
A03 - kosenie 3,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 2,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV