Vytlačiť

volavka chochlatá

volavka chochlatá

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

4 000 EUR


Počet lokalít

22

Priemerná plocha TML

31 384 m2

Počet mapovateľov

10

Počet vykonaných návštev na TML

91

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (61),Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) (31),Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) (12),Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) (10),Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (7),Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (6),Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1785) (5),Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) (5),Motacilla alba Linnaeus, 1758 (5),Parus major Linnaeus, 1758 (5)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
43.6% 56.4%
PAN:
53.8% 15.4% 30.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
38.5% 51.3% 10.2%
PAN:
92.3% 7.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 65,0 %
D01 - dopravné siete 20,0 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 15,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 29,6 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 22,2 %
I01 - druhové invázie 18,5 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 14,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 14,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 40,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 30,0 %
A03 - kosenie 10,0 %
B02 - Obnova lesa a manažment 10,0 %
C01 - baníctvo a lomy 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 20,3 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 15,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 13,6 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 13,6 %
C01 - baníctvo a lomy 6,8 %
F02 - 6,8 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 5,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 5,1 %
G05 - iné ľudské vplyvy 5,1 %
I01 - druhové invázie 5,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV