Vytlačiť

klinovka žltonohá

klinovka žltonohá

Stylurus flavipes (Charpentier, 1825)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

140 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

17

Priemerná plocha TML

856 359 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

141

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Calopteryx splendens (Harris, 1782) (137),Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) (107),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (47),Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) (43),Orthetrum albistylum (Selys, 1848) (33),Anax imperator Leach, 1815 (27),Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758 (27),Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) (27),Calopteryx splendens (Harris,1782) (20),Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) (20)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
41.7% 8.3% 50.0%
PAN:
18.8% 38.3% 42.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
43.0% 57.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 50.0%
PAN:
49.2% 48.4% 2.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
41.7% 8.3% 50.0%
PAN:
20.3% 36.7% 43.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 75,3 %
K02 - biologické procesy 5,1 %
C03 - využívanie otnoviteľných zdrojov energie 4,4 %
I01 - druhové invázie 3,8 %
B02 - Obnova lesa a manažment 3,2 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,2 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 1,9 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV