Vytlačiť

vážka jednoškvrnná

vážka jednoškvrnná

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Morfológia

Stredne veľká vážka s dĺžkou tela asi 40 mm a rozpätím krídel až do 65 mm. Základné sfarbenie oboch pohlaví je čierne so žltou kresbou. Kresba samčeka je nenápadná, výrazná je iba veľká žltá škvrna na 7. článku bruška. Samičky majú nápadné žlté škvrny na 2. – 7. článku. Krídla sú priehľadné, na báze zadného páru je čierna škvrna, škvrna samičiek je široko žlto olemovaná.

Ekológia

Imága (dospelé jedince) lietajú od mája do augusta v okolí menších stojatých vôd (hlavne slatinného charakteru), ale aj umelých vodných nádrží (rybníky, zaplavené pieskoviská a štrkoviská). Samičky kladú vajíčka do vody alebo do bahna pri vode. Uprednostňujú teplé, na živiny chudobné vody s vysokou pokryvnosťou vegetácie (Typhasp., Carexsp., Sphagnum sp., Potamogeton natans) v nížinách a v nižších horách do 800 m n. m. Od vody sa zvyčajne veľmi nevzďaľujú. Larvy sa vyvíjajú v stojatých alebo pomaly tečúcich plytkých (30 − 50 cm) vodách s organickým substrátom dna. Žijú medzi vodnou vegetáciou. Vyvíjajú sa dva roky. Po dokončení vývoja vyliezajú na vegetáciu vyčnievajúcu nad vodnú hladinu, kde sa zvliekajú na imága.

Celkové rozšírenie

Eurosibírsky druh. V Európe má diskontinuitné (nesúvislé) rozšírenie od juhozápadu Francúzska až po východoeurópske štáty. Súvislejšie rozšírenie na území Ukrajiny a Ruska zasahuje svojím výbežkom aj územie Slovenska. Severná hranica výskytu siaha po južné časti Fínska, Švédska a Nórska, na juhu sa vyskytuje až po severné Taliansko a Grécko.

Rozšírenie na Slovensku

Výskyt bol pozorovaný vo všetkých častiach Slovenska. Najviac pozorovaní pochádza zo Záhoria a Malých Karpát, ale druh bol zaznamenaný aj v Podunajskej nížine, Štiavnických a Kremnických vrchoch, Stolických vrchoch, Popradskej kotline, Oravskej vrchovine a Východoslovenskej
nížine. Evidovaný je na 18 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený hlavne ubúdaním vhodných biotopov ich likvidáciou, znečistením a zarastaním.

Zaujímavosti

Z rodu Leucorrhinia žije na Slovensku 5 druhov (L. albifrons, L. caudalis, L. dubia, L. pectoralis a L. rubicunda). Z nich najpodobnejší druhu L. pectoralis je u nás veľmi vzácny druh L. rubicunda, ktorého škvrna na 7. článku bruška je omnoho užšia, škvrna samčekov je nevýrazne červeno sfarbená.

Počet lokalít

15

Priemerná plocha TML

105 231 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

144

Priemerný počet druhov v zázname

8


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) (122),Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (100),Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (81),Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) (69),Anax imperator Leach, 1815 (60),Libellula depressa Linnaeus, 1758 (41),Brachytron pratense (Muller, 1764) (37),Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1825) (34),Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) (30),Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) (28)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
37.5% 25.0% 37.5%
PAN:
17.7% 44.8% 37.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
47.9% 45.8% 6.3%
PAN:
21.9% 49.0% 29.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
47.9% 45.8% 6.3%
PAN:
34.4% 39.6% 26.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
37.5% 25.0% 37.5%
PAN:
33.3% 35.4% 31.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 38,3 %
K02 - biologické procesy 20,0 %
F02 - 15,0 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 13,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 11,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 1,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 31,9 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 31,9 %
A04 - pasenie 12,5 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 12,5 %
M02 - zmeny biotických podmienok 5,6 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 2,8 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 2,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV