Vytlačiť

pestroň vlkovcový

pestroň vlkovcový

Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

18

Priemerná plocha TML

38 895 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

120

Priemerný počet druhov v zázname

9


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) (67),Polyommatus icarus (Rottemberg, 1775) (58),Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) (54),Pieris napi (Linnaeus, 1758) (54),Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) (37),Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) (29),Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (29),Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (29),Lycaena tityrus (Poda, 1761) (29),Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (28)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
5.6% 70.4% 24.0%
PAN:
30.0% 50.0% 20.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
7.4% 70.4% 22.2%
PAN:
46.7% 50.0% 3.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
7.4% 77.8% 14.8%
PAN:
50.0% 40.0% 10.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
66.7% 33.3%
PAN:
53.3% 33.3% 13.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 65,4 %
A03 - kosenie 30,8 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 3,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 75,0 %
K02 - biologické procesy 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 71,4 %
I01 - druhové invázie 14,3 %
M02 - zmeny biotických podmienok 14,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV