Vytlačiť

skokan krátkonohý

skokan krátkonohý

Rana lessonae Camerano, 1882

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Počet lokalít

24

Priemerná plocha TML

489 139 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

152

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana esculenta Linnaeus, 1758 (9),Rana ridibunda Pallas, 1771 (6),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (3),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (3),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (3),Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (2),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (2),Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (2),Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) (2),Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) (2)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
86.4% 13.6%
PAN:
44.8% 33.6% 21.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
86.4% 13.6%
PAN:
85.6% 14.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
40.9% 45.5% 13.6%
PAN:
84.8% 15.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
18.2% 72.7% 9.1%
PAN:
47.2% 31.2% 21.6%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
E03 - vypúšťanie znečiťujúcich látok 61,1 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 22,2 %
F02 - 16,7 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 13,2 %
D03 - lodné cesty, prístavy, prístavné stavby 9,9 %
F02 - 8,8 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 7,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 7,7 %
K02 - biologické procesy 7,7 %
B02 - Obnova lesa a manažment 6,6 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 6,6 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 5,5 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV