Vytlačiť

skokan ostropyský

skokan ostropyský

Rana arvalis Nilsson, 1842

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

600 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

20

Priemerná plocha TML

951 966 m2

Počet mapovateľov

7

Počet vykonaných návštev na TML

143

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Rana esculenta Linnaeus, 1758 (147),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (75),Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (63),Bombina bombina (Linnaeus,1761) (48),Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (29),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (28),Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (26),Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (14),Lutra lutra (Linnaeus, 1758) (14),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (13)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
5.7% 75.7% 18.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
30.0% 64.3% 5.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
27.9% 71.4% 0.7%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
14.3% 69.3% 16.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
M01 - zmeny abiotických podmienok 25,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 17,3 %
F02 - 11,7 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 8,9 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,3 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 7,3 %
K02 - biologické procesy 4,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 3,9 %
A03 - kosenie 3,4 %
A08 - hnojenie 3,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV