Vytlačiť

chriašteľ vodný

chriašteľ vodný

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

1 000 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Počet lokalít

55

Priemerná plocha TML

2 039 996 m2

Počet mapovateľov

31

Počet vykonaných návštev na TML

175

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (89),Ardea cinerea Linnaeus, 1758 (79),Locustella luscinioides (Savi, 1824) (78),Cygnus olor (Gmelin, 1789) (70),Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 (65),Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) (64),Fulica atra Linnaeus, 1758 (64),Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) (63),Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (62),Turdus merula Linnaeus, 1758 (58)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
43.6% 56.4%
PAN:
5.9% 29.4% 64.7%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
17.9% 48.7% 33.4%
PAN:
39.7% 31.6% 28.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
43.6% 53.8% 2.6%
PAN:
41.9% 53.7% 4.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.3% 43.6% 46.1%
PAN:
16.2% 33.8% 50.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 28,6 %
C01 - baníctvo a lomy 14,3 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 14,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,3 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 14,3 %
M02 - zmeny biotických podmienok 14,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
F02 - 18,2 %
K02 - biologické procesy 18,2 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 14,5 %
D01 - dopravné siete 10,9 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 10,9 %
G02 - športové a rekreačné štruktúry 5,5 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 5,5 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 5,5 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,6 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 3,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 23,6 %
A03 - kosenie 22,8 %
A04 - pasenie 11,8 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 11,0 %
K02 - biologické procesy 9,4 %
F02 - 8,7 %
L08 - záplavy (prírodné procesy) 4,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 2,4 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 2,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 28,7 %
F02 - 10,3 %
K02 - biologické procesy 10,3 %
I01 - druhové invázie 7,7 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 7,2 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 6,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 5,6 %
F01 - morský a sladkovodný chov rýb 5,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 5,1 %
A04 - pasenie 3,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV