Vytlačiť

Hubár jednorohý

Hubár jednorohý

Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

zraniteľný (VU = Vulnerable)


Morfológia

Oválny, 11 − 15 mm dlhý, hrdzavohnedý, lesklý chrobák. Na temene hlavy majú samčeky malý nepohyblivý rožtek, samičky majú tri nezreteľné hrbolčeky. štít je pokrytý nepravidelnými bodkami, samčeky na ňom majú štyri hrbolčeky, samičky iba priečny kýl. Štítok je veľký, trojuholníkovitý, hladký. Na krovkách sú početné pozdĺžne ryhy vyplnené hlbokými bodkami. Na vnútornej strane predných holení je 8 zubov.

Ekológia

Žije v podzemných hubách z rodu Tuber a v hnijúcom dreve. Lieta od júna do augusta tesne pred západom slnka a po ňom (krepuskulárny druh) nízko (30 − 50 cm) nad trávnatými južnými stráňami. Pri lietaní silno bzučí. Žije iba na lúkach, ktoré neboli poľnohospodársky obrábané, často na sprašiach, v krasových územiach a panónskych dúbravách.

Celkové rozšírenie

Druh je známy z celej Európy od Anglicka a Francúzska po Ukrajinu a Turecko,  na juhu po Taliansko a Grécko. Centrum rozšírenia je v Panónskej nížine (Maďarsko, Slovensko, Rumunsko).

Rozšírenie na Slovensku

Zo Slovenska je známych viacero starších nálezov (Trenčín, Zlatovce, Plachtince, Ľutov). Novší údaj pochádza z ostrova Kopáč pri Bratislave. Jeho výskyt aj na iných lokalitách je pravdepodobný. Vyskytuje sa na 2 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Druh je ohrozený zanikaním prirodzených lokalít výskytu, či už rozorávaním alebo zarastaním náletovými drevinami.

Zaujímavosti

Z rodu Bolbelasmus je vo svete známych 21 druhov. Rozšírené sú v palearktickej, orientálnej aj nearktickej oblasti. Z Európy sú známe iba 3 druhy, z ktorých na Slovensku žije iba jeden druh.

Počet lokalít

11

Priemerná plocha TML

487 357 m2

Počet mapovateľov

3

Počet vykonaných návštev na TML

121

Priemerný počet druhov v zázname

3


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Gnaptor spinimanus (Pallas, 1781) (16),Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758) (16),Odonteus armiger (Scopoli, 1772) (13),Onthophagus (Onthophagus) illyricus (Scopoli, 1763) (13),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (10),Copris lunaris (Linnaeus, 1758) (9),Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 (9),Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) (8),Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus (Linnaeus, 1767) (6),Aphodius (Bodilus) immundus Creutzer, 1799 (5)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
13.3% 86.7%
PAN:
9.7% 8.1% 82.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
19.4% 80.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
19.4% 80.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
13.3% 86.7%
PAN:
11.3% 6.5% 82.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 62,5 %
A03 - kosenie 12,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 12,5 %
D02 - úžitkové vedenia 12,5 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 71,4 %
D02 - úžitkové vedenia 14,3 %
K02 - biologické procesy 14,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 76,9 %
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 23,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
I01 - druhové invázie 61,6 %
K02 - biologické procesy 19,2 %
A01 - pestovanie 16,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 1,0 %
A03 - kosenie 1,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 1,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV