Vytlačiť

jašterica živorodá

jašterica živorodá

Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

7

Priemerná plocha TML

1 046 314 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

94

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (7),Rana esculenta Linnaeus, 1758 (5),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (3),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (2),Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) (2),Bufo viridis Laurenti, 1768 (2),Rana dalmatina Bonaparte, 1840 (1),Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (1)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
1.1% 71.3% 27.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
1.1% 92.6% 6.3%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
3.2% 93.6% 3.2%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
37.2% 35.1% 27.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 59,3 %
A03 - kosenie 26,9 %
A01 - pestovanie 4,8 %
F02 - 3,4 %
D01 - dopravné siete 2,8 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 2,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 0,7 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV