Vytlačiť

plocháč červený

plocháč červený

Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

vzácny (Rare)


Morfológia

Zástupca malej čeľade plocháčovitých reprezentovanej u nás 18 druhmi. Dlhý 11 − 15 mm, veľmi silne dorzoventrálne (chrbtovo-brušne) sploštený. hlava je trojuholníkovitého tvaru. Základné sfarbenie je zamatovočervené, tykadlá, hryzadlá, bočné okraje štítu, predo-, stredo- a zadohruď, bruško a nohy sú čierne. hlava a štít sú mierne lesklé, hrubo a husto bodkované. Na krovkách sú plytké pozdĺžne ryhy.

Ekológia

Samičky vyhľadávajú na jar listnaté stromy, čerstvo spadnuté alebo na začiatku rozkladu a kladú do nich vajíčka. Larvy sa vyvíjajú pod uvoľnenou kôrou, hlavne bukov (Fagus sp.), topoľov (Populus sp.), dubov (Quercussp.) a javorov (Acersp.). Vývoj prebieha vo vlhkom, čiernohnedo sfarbenom hnijúcom lyku. Imága (dospelé jedince) i larvy sa ním živia, ale larvy môžu byť príležitostne aj dravé. Vývoj trvá dva a viac rokov. Imága sa liahnu koncom leta a na jeseň. Prezimujú a na jar sa pária.

Celkové rozšírenie

Západopalearktický druh, rozšírený od severnej po juhovýchodnú Európu, od Nemecka po európsku časť Ruska. Izolovane sa vyskytuje v južnom Taliansku.

Rozšírenie na Slovensku

Ťažisko jeho rozšírenia je v nížinách (nížinné a aluviálne lesy) a v podhorskom pásme. Občas môže zasahovať aj do horského pásma. Známy je napr. z Borskej nížiny, Dunajských luhov, Strážovských vrchov, Štiavnických vrchov, Malej a Veľkej Fatry, Poľany, Muránskej planiny a Nízkych Tatier.
Vyskytuje sa na 53 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Ohrozenie spočíva vo vyrubovaní starých stromov v rôznom štádiu rozkladu, vhodných na vývoj plocháčov. Nepriaznivo vplýva aj zmena pôvodnej druhovej skladby lesných drevín výsadbou.

Zaujímavosti

Na Slovensku sú známe dva druhy rodu Cucujus: C. cinnaberinusa C. haematodes. Oba druhy sú vzácne, žijú skryto pod kôrou stromov. Cucujus haematodes má celý štít a takmer celé hryzadlá červené. Je to viac horský druh žijúci pod kôrou jedlí (Abies sp.) a smrekov (Picea sp.).

Počet lokalít

40

Priemerná plocha TML

15 427 519 m2

Počet mapovateľov

16

Počet vykonaných návštev na TML

260

Priemerný počet druhov v zázname

6


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) (147),Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) (103),Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758 (49),Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) (39),Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (38),Megopis (Aegosoma) scabricornis Scopoli, 1763 (34),Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) (28),Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767) (27),Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) (26),Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus Linnaeus, 1761 (23)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
10.8% 65.8% 23.4%
PAN:
16.9% 49.3% 33.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
10.8% 76.7% 12.5%
PAN:
22.5% 50.7% 26.8%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.8% 77.5% 11.7%
PAN:
21.1% 52.1% 26.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
18.3% 60.0% 21.7%
PAN:
16.9% 49.3% 33.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 66,7 %
L05 - zosuvy pôdy 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 82,6 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 8,3 %
C01 - baníctvo a lomy 4,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,2 %
I01 - druhové invázie 2,2 %
L05 - zosuvy pôdy 0,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 64,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 15,7 %
I01 - druhové invázie 9,7 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 3,8 %
M01 - zmeny abiotických podmienok 3,2 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 2,7 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 0,5 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV