Vytlačiť

užovka hladká

užovka hladká

Coronella austriaca Laurenti, 1768

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

30

Priemerná plocha TML

143 108 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

370

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (39),Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (18),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (16),Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (9),Vipera berus (LINNAEUS, 1758) (5),Anguis fragilis colchicus (Demidov, 1840) (4),Elaphe longissima (Laurenti, 1768) (4),Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (4),Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (3),Lacerta agilis chersonensis Andrzejewski, 1832 (3)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
3.4% 59.1% 37.5%
PAN:
5.2% 41.6% 53.2%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
28.6% 64.5% 6.9%
PAN:
19.5% 67.5% 13.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
32.0% 65.5% 2.5%
PAN:
36.4% 50.6% 13.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
7.9% 55.7% 36.4%
PAN:
6.5% 50.6% 42.9%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 25,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 22,6 %
A03 - kosenie 8,6 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 7,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 7,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 6,2 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 5,1 %
D01 - dopravné siete 5,1 %
F02 - 3,9 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 2,3 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 22,1 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 20,8 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 14,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 13,0 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 13,0 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 7,8 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 3,9 %
H01 - znečistenie povrchových vôd 3,9 %
A04 - pasenie 1,3 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV