Vytlačiť

užovka hladká

užovka hladká

Coronella austriaca Laurenti, 1768

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Ohrozenosť podľa červeného zoznamu

ohrozený (EN = Endangered)


Počet lokalít

32

Priemerná plocha TML

143 291 m2

Počet mapovateľov

14

Počet vykonaných návštev na TML

448

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Lacerta viridis (Laurenti, 1768) (48),Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 (21),Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (20),Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (16),Anguis fragilis colchicus (Demidov, 1840) (7),Vipera berus (LINNAEUS, 1758) (7),Rana temporaria Linnaeus, 1758 (6),Elaphe longissima (Laurenti, 1768) (4),Lacerta vivipara JACQUIN, 1787 (4),Natrix tessellata (Laurenti, 1768) (4)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
8.5% 51.7% 39.8%
PAN:
3.1% 45.8% 51.1%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
33.4% 60.3% 6.3%
PAN:
21.4% 70.2% 8.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
40.1% 58.4% 1.5%
PAN:
35.9% 51.1% 13.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
13.2% 47.6% 39.2%
PAN:
8.4% 51.9% 39.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 26,7 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 20,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 12,1 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 9,2 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,4 %
A03 - kosenie 7,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 3,8 %
D01 - dopravné siete 3,5 %
F02 - 2,7 %
E02 - priemyselné a obchodné plochy 1,6 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 25,0 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 15,3 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 12,5 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 11,8 %
K03 - medzidruhové vzťahy (fauna) 11,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 4,9 %
F06 - poľovníctvo, rybárstvo alebo zber nešpecifikovaný vyššie 4,9 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 4,9 %
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií 4,2 %
E06 - iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom 2,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV