Ondavská rovina

Kód územia

SKCHVU037

Výmera územia

20473,958 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Latorica

tel: +421 56 668 30 00
fax: +421 56 668 30 01
Slovak Republic
Trebišov
J. Záborského 1760/1

Katastrálne územia

Bánovce nad Ondavou, Božčice, Čeľovce, Dvorianky, Horovce, Hradištská Moľva, Hraň, Hrčeľ, Hriadky, Kožuchov, Kysta, Lastovce, Malý Ruskov, Milhostov, Moravany, Nižný Žipov, Novosad, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Stanča, Stankovce, Trebišov, Trhovište, Tušice, Tušická Nová Ves, Úpor, Veľaty, Veľké Ozorovce, Veľký Ruskov, Višňov, Vojčice, Zemplínske Hradište, Zemplínsky Branč, Zemplínsky Klečenov

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,63523146

Zemepiská dĺžka

21,72007531

Nadmorská výška (m)

Max

220

Priemerná

116

Min

99

Biogeografický región

panonsky region

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Anthus campestris, Aquila heliaca, Ciconia ciconia, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos syriacus, Falco cherrug, Galerida cristata, Saxicola torquatus

Popis územia

The site is built especially of loess plateaues and fluvial alluviums with a dominance of arable land. Basement consists of clays, sands and sandstones, conglomerates and tuffs. Majority of the area is used for agricultural purposes. There are the channels surrounded with shrubby and wood vegetation that serve as biocorridors. Vegetation patches in the margins of the fields are available for breeding of birds species, e.g. Aquila heliaca. Percentage within biogeographic regions: Alpine 0.578%, Pannonic 99.422%

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aquila heliaca and Dendrocopos syriacus. Regularly nest here more than 1% of national population of Crex crex, Ciconia ciconia, Anthus campestris, Alcedo atthis, Falco cherrug, Saxicola torquata, Coturnix coturnix and Galerida cristata.

Zraniteľnosť

Intensive forms of agricultural production represent the most "controversial" activity realised in the area. Objects of common infrastructure including dense network of power lines and roads together with a high level of the area urbanisation are also not seen as a positive feature of the landscape as long as the objectives of nature conservation are considered. Increased attention should be paid to the practice of illegal hunting of the birds of prey and the destruction of their nests. Uncontrollable destruction of the poplar windbreaks providing highly valuable nesting habitat for the Imperial eagle should also be dealt with on an adequate level if the interests of nature conservation are considered important.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  ťažba ropy, alebo plynu
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
  elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nakladanie s komunálnym odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
G - ľudské vplyvy  
  outdoorové, športové a rekreačné aktivity
  iné outdoorové a rekreačné aktivity
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  budovanie kanálov
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  biologické procesy

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Chrček poľný / škrečok poľný cicavce 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758) klinovka hadia vážky 33,3 38,9 27,8 Zobraziť druh v atlase
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) klinovka žltonohá vážky 50,0 0,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korýtko riečne mäkkýše 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) netopier veľký / raniak veľký cicavce 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riečna cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov