Vytlačiť

večernica južná

večernica južná

Pipistrellus kuhlii

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

7

Priemerná plocha TML

4 193 877 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

16

Priemerný počet druhov v zázname

8


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (13),Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (12),Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (11),Hypsugo savii Bonaparte, 1837 (10),Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 (8),Myotis sp. (7),Myotis daubentonii (Kuhl, 1819) (7),Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839) (7),Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) (6),Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) (5)


Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
22.2% 77.8%
PAN:
16.7% 83.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
100.0%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Dobrá
 
PAN:
Dobrá
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
22.2% 77.8%
PAN:
16.7% 83.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G05 - iné ľudské vplyvy 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV