Vytlačiť

Chrček poľný / škrečok poľný

Chrček poľný / škrečok poľný

Cricetus cricetus Linnaeus, 1758

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR


Počet lokalít

16

Priemerná plocha TML

9 142 397 m2

Počet mapovateľov

8

Počet vykonaných návštev na TML

115

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Microtus arvalis (Pallas, 1779) (48),Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (11),Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (6),Apodemus microps Kratochvil et Rosicky, 1952 (5),Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) (3),Sorex araneus Linnaeus, 1758 (3),Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (2),Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) (2),Crocidura leucodon (Hermann, 1780) (2),Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (2)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
3.7% 33.3% 63.0%
PAN:
4.5% 72.7% 22.8%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
3.7% 74.1% 22.2%
PAN:
15.9% 84.1%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
3.7% 74.1% 22.2%
PAN:
45.5% 54.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
3.7% 33.3% 63.0%
PAN:
19.3% 58.0% 22.7%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A01 - pestovanie 100 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 52,8 %
D01 - dopravné siete 27,8 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 19,4 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 69,5 %
A01 - pestovanie 10,2 %
A03 - kosenie 10,2 %
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 6,8 %
A08 - hnojenie 3,4 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
D01 - dopravné siete 32,9 %
A02 - zmena v spôsoboch obhospodarovania 28,8 %
A04 - pasenie 13,7 %
A08 - hnojenie 13,7 %
E01 - urganizované územia a ľudské sídla 8,2 %
E04 - stavby, budovy v krajine 1,4 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 1,4 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV