Laborecká vrchovina

Kód územia

SKCHVU011

Výmera územia

102923,740 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

26.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Adidovce, Belá nad Cirochou, Bodružal, Borov, Brestov nad Laborcom, Bukovce, Bystrá, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Čukalovce, Dedačov, Dlhé nad Cirochou, Dlhoňa, Dobroslava, Driečna, Gribov, Habura, Hankovce, Havaj, Havranec, Hostovice, Hrabovec nad Laborcom, Hrubov, Humenský Rokytov, Hunkovce, Jabloň, Kalinov, Kamenica nad Cirochou, Kapišová, Kečkovce, Kochanovce nad Laborcom, Korejovce, Koškovce, Kožuchovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Krásny Brod, Krivá Oľka, Kružlová, Lackovce, Ladomirová, Ľubiša, Makovce, Malá Poľana, Maškovce, Medvedie, Medzilaborce, Miková, Miroľa, Modra nad Cirochou, Ňagov, Nechválova Polianka, Nižná Jablonka, Nižná Oľka, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Oľšavka, Oľšinkov, Osadné, Pakostov, Palota, Papín, Parihuzovce, Pčoliné, Pichne, Príkra, Pstriná, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Rokytovce, Roškovce, Rovné, Roztoky, Ruská Kajňa, Slovenské Krivé, Snina, Staškovce, Suchá, Sukov, Svetlice, Svidnička, Šarbov, Šemetkovce, Turcovce, Udavské, Vagrinec, Valentovce, Vápeník, Varechovce, Veľopolie, Vladiča, Volica, Vydraň, Výrava, Vyšná Jablonka, Vyšná Pisaná, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov, Vyšný Komárnik, Zbojné, Zbudská Belá, Zbudské Dlhé, Zbudský Rokytov, Zubné, Zvala

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,20018560

Zemepiská dĺžka

21,92197653

Nadmorská výška (m)

Max

885

Priemerná

415

Min

162

Biogeografický región

alpský región

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Alcedo atthis, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Coturnix coturnix, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius excubitor, Lullula arborea, Milvus milvus, Muscicapa striata, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicurus, Picus canus, Riparia riparia, Saxicola torquatus, Streptopelia turtur, Strix uralensis, Sylvia nisoria

Popis územia

Substantial part of the site is covered with forests, especially beech, fir and the spruce stands. Agricultural utilisation of the land is of the meadow–grazing and arable types. From urban development point of view the dispersed rural country-like type of settlements prevails in the area. In a consequence of stepwise depopulation and abandonment of intensive farming the forest borders extend to the meadows and pastures. The site is of the nappe-fold geomorphological structure. It is a typical upland differentiated into a network of ridges and erosion furrows. Basement is built of external flysch represented with the Magura and Dukla nappes that consist of claystones, sandstones, marls and marlstones – partially calcareous. Massive ridges alternate with the oblong depressions. The site is a spring area of e.g. Laborec, Výrava, Udava rivers. Soils are different types of cambisols, fluvisols and luvisols, often with gley lower layers above the impenetrable clay shales. The site belongs to slightly warm and cold climate areas. Vegetation cover is rich in species with an occurrence of Eastern Carpathians endemits. Fauna is represented with rare species of vertebrates as well as invertebrates. Representatives of large carnivores are Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx.

Ciele ochrany

Site is one of the three most important areas in Slovakia for nesting of Aquila pomarina, Milvus milvus, Lanius collurio, Ficedula parva, Sylvia nisoria, Crex crex, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picus canus, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea and Alcedo atthis. Regularly nest here more than 1% of national population of Dendrocopos medius, Ciconia ciconia, Pernis apivorus, Saxicola torquata, Jynx torquilla, Muscicapa striata, Phoenicurus phoenicurus, Streptopelia turtur, Coturnix coturnix, Lanius excubitor, Riparia riparia, Strix uralensis, Ciconia nigra, Ficedula albicollis and Bonasa bonasia.

Zraniteľnosť

Forestry measures such as using clear-cutting and shelterwood silviculture systems whose application particularly in the old forest stands threatens the preservation of the existing nesting sites of the birds of prey, owl species and other tree cavities nesting species are by conservationists seen as the actions harmful to the objectives of nature conservation. Illegal hunting for various bird species represents another "controversial" group of activities realised in the area. Special caution should be exercised in the case of the following: application of pesticides on agricultural crops, improper technological storage and manipulation with organic fertilisers, changes in aquatic and riparian vegetation destruction of which directly results in the disappearance of valuable nesting habitats, grass and stubble burning as well as uncontrollable manipulation with municipal waste resulting in the establishment of numerous illegal dumping sites in the open countryside. Another issue requesting more attention is the number of birds annually electrocuted on the power lines lacking proper protection.

Vlastníctvo

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  kŕmenie zvierat
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov
  výsadba stromov - nepôvodné druhy
  výsadba po rube
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  odstraňovanie plážových sedimentov
D - doprava a komunikácie  
  úžitkové vedenia
  elektrické a telefónne vedenie
  aerodrom, heliport
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  továrne
  iné priemyselné/obchodné plochy
  nakladanie s komunálnym odpadom
  nakladanie s priemyselným odpadom
  poľnohospodárske stavby
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  kladenie pascí, otrávených návnad, pytliactvo
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia
  biologické procesy
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Agrimonia procera, Alburnoides bipunctatus, Anemone sylvestris, Anguis fragilis, Aporia crataegi, Argynnis laodice, Aromia moschata moschata, Astacus astacus, Barbus barbus, Brenthis ino, Carabus (Eucarabus) arcensis carpathus, Carex diandra, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Ceratinopsis stativa, Coronella austriaca, Crocus heuffelianus, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis, Elaphe longissima, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Erinaceus concolor, Eriophorum vaginatum, Felis silvestris, Galanthus nivalis, Gentiana cruciata, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Glaucopsyche alexis, Gymnadenia conopsea, Hyla arborea, Chondrostoma nasus, Iris sibirica, Knautia drymeia, Lacerta agilis, Lathyrus laevigatus, Leersia oryzoides, Leuciscus cephalus, Leuciscus leuciscus, Listera ovata, Lycaena alciphron, Lycopodium annotinum, Maculinea arion, Mantis religiosa, Martes martes, Melitaea diamina, Menyanthes trifoliata, Muscardinus avellanarius, Myotis brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Myricaria germanica, Notioscopus sarcinatus, Nyctalus noctula, Parnassia palustris, Parnassius mnemosyne, Phoxinus phoxinus, Phyllitis scolopendrium, Pipistrellus pipistrellus, Pirata uliginosus, Platanthera bifolia, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Proserpinus proserpina, Rana temporaria, Ranunculus lingua, Salamandra salamandra, Salmo (Salmo) trutta morpha fario, Sciurus vulgaris, Scopolia carniolica, Spiranthes spiralis, Staphylinus (Ocypus) ophthalmicus, Stellaria neglecta, Swida australis, Thalictrum lucidum, Thymallus thymallus, Triglochin palustre, Vipera berus, Walckenaeria kochi, Waldsteinia geoides