Vytlačiť

kobylka Štysova

kobylka Štysova

Isophya stysi Cejchan, 1957

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

300 EUR


Morfológia

Veľký svetlozeleno sfarbený druh kobylky s dĺžkou tela 20 − 30 mm. štít (pronótum) má zreteľne sedlovitý tvar, zadná časť je výrazne širšia ako predná. Tegminy oboch pohlaví sú silne skrátené. Telo je takmer celé bledozelené s hnedočervenými bodkami. Po stranách pronóta (veľkého štítu) sú úzke žlté pásiky pokračujúce aj po vonkajších okrajoch tegmín (krídel prvého páru). Stridulačný hrebienok, ktorým kobylka vydáva charakteristický zvuk, sa skladá zo 60 – 80 zúbkov.

Ekológia

Žije v podhorí, na styku s rovinatou krajinou. Vyhľadáva okraje lesov s bohatým travinno-bylinným alebo krovinným porastom, v nadmorských výškach od 200 do 1 000 m. Dospelé jedince sú v prírode od júna do septembra.

Celkové rozšírenie

Endemit východnej časti Karpatskej kotliny. Okrem Slovenska, kde dosahuje západnú hranicu výskytu, bol zistený aj v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine.

Rozšírenie na Slovensku

Opísaný bol z Bukovských vrchov, ale známy je aj z ďalších pohorí na východe Slovenska (Laborecká vrchovina, Beskydské predhorie, Vihorlatské vrchy, Slanské vrchy, Zemplínske vrchy) a zasahuje aj na stredné Slovensko (Slovenský kras a najzápadnejšie Muránska planina). Vyskytuje sa na 18 územiach európskeho významu.

Faktory ohrozenia

Lokality výskytu kobylky štysovej sú často totožné s bývalými pasienkami. Obmedzenie pasenia spôsobuje zarastanie lokalít náletovými drevinami. Lokality môžu byť zničené aj chemizáciou.

Zaujímavosti

Z rodu Isophya je v Európe známych viac ako 45 druhov, ktoré sú nezriedka ťažko určiteľné. Druh I. stysi je veľmi podobný druhu I. modestior, ale dá sa od neho odlíšiť na základe dlhších a užších tegmín a štíhlejších a ohnutejších cerkov.

Počet lokalít

18

Priemerná plocha TML

296 673 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

92

Priemerný počet druhov v zázname

15


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Leptophyes albovittata (Kollar, 1838) (54),Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (46),Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) (43),Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (42),Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (41),Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) (41),Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) (37),Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (35),Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) (34),Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) (32)


Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
4.4% 29.4% 66.2%
PAN:
41.7% 58.3%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
7.4% 41.2% 51.4%
PAN:
8.3% 58.3% 33.4%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
8.8% 39.7% 51.5%
PAN:
20.8% 45.8% 33.4%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
10.3% 27.9% 61.8%
PAN:
41.7% 58.3%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Zlá
 
PAN:
Zlá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A10 - zmena štruktúry poľnohospodárskej pôdy 27,3 %
A03 - kosenie 18,2 %
D01 - dopravné siete 18,2 %
M02 - zmeny biotických podmienok 18,2 %
A04 - pasenie 9,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 9,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 47,3 %
A03 - kosenie 23,6 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 9,1 %
B02 - Obnova lesa a manažment 7,3 %
A04 - pasenie 3,6 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 3,6 %
I01 - druhové invázie 3,6 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 1,8 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie 50,0 %
A03 - kosenie 25,0 %
A04 - pasenie 25,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 47,6 %
A03 - kosenie 28,6 %
A04 - pasenie 14,3 %
D02 - úžitkové vedenia 4,8 %
I01 - druhové invázie 4,8 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV