Územia európskeho významu

Zobrazených 211 - 240 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Makovica SKUEV0230 442 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Brekovský hradný vrch SKUEV0231 30 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Laborec SKUEV0232 16 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Sútok Udavy s Ílovnicou SKUEV0233 22 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Ulička SKUEV0234 103 ha Administration of NP Poloniny, tel:+421 57 768 56 15, fax: +421 57 768 56 15, Slovak Republic Detail zaznamu
Stretavka SKUEV0235 16 ha Administration of PLA Vihorlat, tel:+421 56 688 25 41, +421 56 688 25 43, fax:+421 56 688 25 42, Slovak Republic Detail zaznamu
Bodrog SKUEV0236 107 ha Administration of PLA Latorica, tel: +421 56 668 30 00, fax: +421 56 668 30 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Veľká Fatra SKUEV0238 46 349 ha Administration of NP Veľká Fatra, tel: +421 43 428 45 03, fax:+421 43 428 45 89, Slovak Republic Detail zaznamu
Kozol SKUEV0239 93 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Kľak SKUEV0240 83 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Svrčinník SKUEV0241 220 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Orava SKUEV0243 418 ha Administration of PLA Horná Orava, tel: +421 43 552 24 66, fax: +421 43 552 24 66, Slovak Republic Detail zaznamu
Harmanecký Hlboký jarok SKUEV0244 51 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Boky SKUEV0245 168 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Šupín SKUEV0246 13 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Rohy SKUEV0247 24 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Močidlianska skala SKUEV0248 205 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Hrbatá lúčka SKUEV0249 181 ha Administration of PLA Poľana, tel: 45 533 48 34, fax:+421 45 533 36 57, Slovak Republic Detail zaznamu
Krivoštianka SKUEV0250 708 ha Administration of PLA Východné Karpaty, tel:+421 57 748 02 91, fax:+421 57 748 02 91, Slovak Republic Detail zaznamu
Zázrivské lazy SKUEV0251 2 928 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Malá Fatra SKUEV0252 22 253 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Váh SKUEV0253 290 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 448 42 17, fax:+421 52 448 42 17, Slovak Republic Detail zaznamu
Močiar SKUEV0254 8 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Šujské rašelinisko SKUEV0255 13 ha Administration of NP Malá Fatra, tel:+421 41 569 23 34, fax:+421 41 569 21 01, Slovak Republic Detail zaznamu
Strážovské vrchy SKUEV0256 29 973 ha Administration of PLA Strážovské vrchy, tel: +421 42 432 28 02, fax:+421 42 426 13 37, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Ipľa SKUEV0257 251 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Tlstý vrch SKUEV0258 1 216 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Stará hora SKUEV0259 2 400 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Mäsiarsky bok SKUEV0260 287 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Dedinská hora SKUEV0261 133 ha Administration of PLA Štiavnické vrchy, tel: 045 691 19 31, fax:+421 45 691 19 35, Slovak Republic Detail zaznamu