Šujské rašelinisko

Kód územia

SKUEV0255

Výmera územia

13,029 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

04.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Rajecká Lesná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,06222222

Zemepiská dĺžka

18,62000000

Nadmorská výška (m)

Max

479

Priemerná

476

Min

472

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 6410 - Bezkolencové lúky
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Coenagrion ornatum, Cottus gobio, Lutra lutra, Vertigo angustior, Vertigo geyeri

Popis územia

The bog is situated on the sediments of the Rajčianka River basement, which is built by the impenetrable clay layer of Palaeogene origin.

Ciele ochrany

The site possesses the status of a nature reserve. The bog represents a valuable enclave featuring natural range of biological diversity in the situation of intensively managed cultural landscape. It is considered as a very important gene pool for the restoration of original biodiversity in the adjacent areas. The site consists of a mosaic of habitats of national and European importance harbouring a range of nationally important species of flora and fauna.

Zraniteľnosť

Zraniteľnosť: In the past, part of the site was used for the peat exploitation. The industrial utilisation came to an end due to the limited peat resources. The adjacent area features still active limestone quarry dust from which it is deposited on the surface of local water bodies and plants. The site is not lucrative for the common management and therefore it is necessary to secure its appropriate management by the bodies of nature conservancy.

Vlastníctvo

private - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  neintenzívne pasenie - zmiešaný dobytok
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  lomy
  ručná ťažba rašeliny
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
H - znečistenie  
  znečistenie ovdušia
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Carex hostiana, Combocerus glaber, Cryptocheilus richardsi, Dactylorhiza lapponica, Dactylorhiza majalis, Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustris, Eucinetus hopffgarteni, Henia illyrica, Menyanthes trifoliata, Micromys minutus, Neomys fodiens, Orchis militaris, Pedicularis palustris, Phoxinus phoxinus, Pinguicula vulgaris, Platanthera bifolia, Primula farinosa, Quedius (Microsaurus) brevis, Salix rosmarinifolia, Schoenus ferrugineus, Sorex araneus, Trollius altissimus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) bocian čierny vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) hadiar krátkoprstý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus milvus (Linnaeus, 1758) haja červená vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Milvus migrans (Boddaert, 1783) haja tmavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) jastrab krahulec vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) jastrab veľký vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) kaňa popolavá vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Corvus corax Linnaeus, 1758 krkavec čierny vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) myšiak lesný (myšiak hôrny) vtáky 0,0 33,3 66,7 Zobraziť druh v atlase
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) orliak morský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila heliaca Savigny, 1809 orol kráľovský vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) orol myšiakovitý (orol malý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) orol skalný vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925 pimprlík močiarny mäkkýše 50,0 37,5 12,5 Zobraziť druh v atlase
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 pimprlík mokraďový mäkkýše 28,6 71,4 0,0 Zobraziť druh v atlase
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) rak riečny kôrovce 25,0 50,0 25,0 Zobraziť druh v atlase
Coenagrion ornatum (Selys, 1850) šidielko ozdobné vážky 18,8 81,3 0,0 Zobraziť druh v atlase
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 sokol červenonohý ( kobcovitý) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 sokol lastovičiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 sokol myšiar vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco cherrug Gray, 1834 sokol rároh vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Falco peregrinus Tunstall, 1771 sokol sťahovavý vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Včelár lesný (včelár obyčajný) vtáky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) výr skalný vtáky 0,0 50,0 50,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody 75,0 25,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov