Makovica

Kód územia

SKUEV0230

Výmera územia

441,620 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Východné Karpaty

tel:+421 57 748 02 91
fax:+421 57 748 02 91
Slovak Republic
Medzilaborce
Duchnovičová 535

Katastrálne územia

Adidovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,02444444

Zemepiská dĺžka

22,08000000

Nadmorská výška (m)

Max

531

Priemerná

371

Min

207

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Canis lupus, Lynx lynx, Rosalia alpina

Popis územia

Well-preserved beech stands. The flysch geological basement is formed by grey calcareous claystones and greywacke and siliceous sandstones. Prevalent soils are the Stagni-Eutris Cambisols from weathering products of the sandstone-claystone rocks. The site belongs to warm, moderately humid sub region with the cold winters.

Ciele ochrany

Maintenance of the forest communities with the native wood composition, well-preserved structure and rich herbaceous undergrowth with Waldsteinia geoides and Lathyrus laevigatus.

Zraniteľnosť

The site is threatened especially by the forest management.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  erózia

Ostatné druhy

Aconitum moldavicum, Cephalanthera longifolia, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Lathyrus laevigatus, Plecotus austriacus, Waldsteinia geoides