Mäsiarsky bok

Kód územia

SKUEV0260

Výmera územia

287,000 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Krupina

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,39807734

Zemepiská dĺžka

19,09223595

Nadmorská výška (m)

Max

603

Priemerná

441

Min

308

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91I0 - Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus, Lutra lutra, Lycaena dispar

Popis územia

The site almost entirely overlaps with the territory of the Mäsiarsky Bok National Nature Reserve. This NNR has been designated to protect area's valuable forest, geomorphology and fauna related features.

Ciele ochrany

The site supports complex of forests featuring fragments of native or only slightly altered forest stands on exposed slopes endowed with cliffs and recent scree sites.

Zraniteľnosť

Thanks to the location, the site is substantially isolated from any potential deleterious effect of human impact. Therefore, the degree of its vulnerability is very low.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 3.233 % private - 74.032 % towns and municipalities - 22.736 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
  zber (hmyz, plazy, obojživelníky)
  drancovanie floristických lokalít

Ostatné druhy

Muscardinus avellanarius