Šupín

Kód územia

SKUEV0246

Výmera územia

12,650 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Slovenská Ľupča

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,75194444

Zemepiská dĺžka

19,26500000

Nadmorská výška (m)

Max

569

Priemerná

480

Min

398

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Pulsatilla subslavica, Rosalia alpina

Popis územia

The basement of the site is built by the rocks of limestone and dolomite type.

Ciele ochrany

The site is noted for the richness of various topographic features and represents a good example of semi-natural beech woods fostering diverse communities of animal and plant species including nationally and internationally protected species of large carnivores (brown bear Ursus arctos, gray wolf Canis lupus, European lynx Lynx lynx). The site is protected within the national network of protected areas.

Zraniteľnosť

Character of the site might be compromised by the invasion of neophyte species spreading from the River Hron valley to its northern margins and by the possibly inappropriate regeneration of the respective woodlands.

Vlastníctvo

towns and municipalities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity

Ostatné druhy

Convallaria majalis, Epipactis helleborine, Felis silvestris, Glis (Myoxus) glis, Meles meles, Primula auricula, Sorex araneus, Stipa pulcherrima