Kľak

Kód územia

SKUEV0240

Výmera územia

98,636 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Fačkov, Vrícko

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,97750833

Zemepiská dĺžka

18,63932176

Nadmorská výška (m)

Max

1351

Priemerná

1149

Min

790

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 4080 - Spoločenstvá subalpínskych krovín
  • 6170 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
  • 8210 - Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9140 - Javorovo-bukové horské lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy
  • 9180 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Campanula serrata, Canis lupus, Lynx lynx, Rosalia alpina, Ursus arctos

Popis územia

From the geological point of view, the site is formed by massive nappe built of the weathering -resistant limestones and dolomites of the so-called "Choč" Nappe dominating the top sections. Rocks less resistant to weathering processes such as marl limestones and marl stones of the Choč Nappe form the lower sections of hillsides and saddles. Top nappe is seen as a prominent feature of the local landscape. The site features the beech woods of a scrub type bearing the typical traits of the upper timberline forest.

Ciele ochrany

The site is classed as the core area of extra regional importance within the Terrestrial System of Ecological Stability. It is designated as a national nature reserve and falls into the territory of the proposed Malá Fatra SPA. The site is valuable for its semi-natural and primeval forest habitats as well as rocky, scree and grassland habitats featuring well-preserved plant and animal communities typical for these habitats.

Zraniteľnosť

The key threat factors include the damage caused by the human trampling of grassland and rocky habitats in the vicinity of footpath and on the top plateau and the invasion of forest species to originally non-forest habitats.

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
B - Pestovanie lesa, lesníctvo  
  Neintenzívne hospodárenie, ponechávanie suchárov, ležaniny a starých stromov
D - doprava a komunikácie  
  cesty, rýchlostné komunikácie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
G - ľudské vplyvy  
  pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia
  motorizované zariadenia

Ostatné druhy

Aquilegia vulgaris, Caccobius schreberi, Carorita limnaea, Cassida (Cassida) panzeri, Convallaria majalis, Epipactis helleborine, Gammarus leopoliensis, Gampsocleis glabra, Gentiana clusii, Gymnadenia conopsea, Hahnia difficilis, Lilium martagon, Myotis brandti, Myotis daubentoni, Ophioglossum vulgatum, Pinguicula alpina, Primula auricula, Soldanella carpatica, Traunsteinera globosa, Trollius altissimus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín 60,0 40,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa 50,0 50,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
9140 Javorovo-bukové horské lesy 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov