Močiar

Kód územia

SKUEV0254

Výmera územia

7,739 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of NP Malá Fatra

tel:+421 41 569 23 34
fax:+421 41 569 21 01
Slovak Republic
Varín
Hrnčiarska ul.197

Katastrálne územia

Stankovany

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,15361111

Zemepiská dĺžka

19,15166667

Nadmorská výška (m)

Max

464

Priemerná

443

Min

434

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6410 - Bezkolencové lúky
  • 7210 - Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina variegata, Vertigo angustior

Popis územia

The site features two bore-holes area around which it is gradually transformed into the shield-like travertine formations as well as several natural springs of mineral waters whose properties give the origin to the travertine rock.

Ciele ochrany

The site possesses the status of a nature reserve and it has been included in the territory of the proposed Malá Fatra SPA. The site harbours the largest population of critically endangered species Cladium mariscus in Slovakia. Močiar consists of the rich mosaic of valuable wetland and spring habitats. The site is also noted for the occurrence of several springs of mineral waters around which various size and shape travertine formations have developed.

Zraniteľnosť

The site is in danger of being overgrown with reed and tree vegetation due to the ongoing seral processes. Village authorities have put forward the plan to open a swimming area within the borders of the present nature reserve, which would present a direct threat to the valuable communities and habitats. Mineral waters from the local springs are exploited mostly by locals yet to a lesser extent also by visitors to the area. The area around springs is thanks to still a rather low intensity of spring exploitation subject to a limited damage only resulting from the trampling of surrounding vegetation and litter dropping. Worth paying attention is the fact that ownership rights to the site have not been fully established yet.

Vlastníctvo

private - 6.21 % towns and municipalities - 93.79 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  odstránenie živých polotov, krovín a mladiny
D - doprava a komunikácie  
  dopravné siete
  cesty, rýchlostné komunikácie
  železnice
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nakladanie s komunálnym odpadom
G - ľudské vplyvy  
  motorizované zariadenia
  iné športovné / rekreačné zariadenia
  vandalizmus
I - invazívne alebo inak problematické druhy  
  druhové invázie
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  akumulácia organického materiálu
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Ampedus (Ampedus) hjorti, Carex dioica, Carex hostiana, Carex viridula, Centaurium littorale, Cladium mariscus, Cryptocheilus richardsi, Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella, Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustris, Gymnadenia densiflora, Myotis daubentoni, Ophrys insectifera, Orchis militaris, Pinguicula vulgaris, Platanthera bifolia, Primula farinosa, Salix rosmarinifolia, Senecio umbrosus, Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenus ferrugineus, Trifolium bonannii, Trichophorum pumilum, Vipera berus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 pimprlík mokraďový mäkkýše 16,7 83,3 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7210 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae 33,3 66,7 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov