Dedinská hora

Kód územia

SKUEV0261

Výmera územia

132,730 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Štiavnické vrchy

tel: 045 691 19 31
fax:+421 45 691 19 35
Slovak Republic
Banská Štiavnica
Radničné námestie 18

Katastrálne územia

Dolná Strehová, Muľa

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,22333333

Zemepiská dĺžka

19,53027778

Nadmorská výška (m)

Max

316

Priemerná

249

Min

161

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 40A0 - Xerotermné kroviny
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy
  • 91M0 - Panónsko-balkánske cerové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lucanus cervus

Popis územia

The site represents a good example of the mosaic character of landscape typical for southern Slovakia. Dedinská Hora Nature Reserve situated within the borders of the site has been designated to protect valuable zoological, botanical and forest related features of the area.

Ciele ochrany

The site supports a rich mosaic of different landscape features encompassing the examples of forest, steppe type forest and meadow plant communities associated with the phytogeographical region of Pannonicum. The site harbours a number of unusual plant and animal communities.

Zraniteľnosť

Characteristic features of the site might be compromised by further uncontrollable self-propelled spreading of locust tree Robinia pseudoacacia. Apart from that, the degree of site vulnerability is assessed very low.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 48.32 % private - 7.072 % state - 44.607 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
J - prirodzené zmeny systému  
  požiar a potlačenie požiaru

Ostatné druhy

Campanula bononiensis, Caucalis platycarpos, Cleistogenes serotina, Lychnis coronaria, Muscardinus avellanarius, Stipa tirsa

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768) jašterica múrová plazy 11,1 77,8 11,1 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov