Rohy

Kód územia

SKUEV0247

Výmera územia

24,410 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Vígľaš

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,54361111

Zemepiská dĺžka

19,36861111

Nadmorská výška (m)

Max

488

Priemerná

431

Min

367

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty
  • 8230 - Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
  • 91G0 - Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
  • 91H0 - Teplomilné panónske dubové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cucujus cinnaberinus, Lucanus cervus

Popis územia

The site is also typical for its low stocked forest communities and open steppe type forest glades featuring a whole range of thermophilous elements of the Mediterranean and Pannonian flora and fauna. From the geological point of view, the site is formed by volcanic rocks of late Tertiary (andesites).

Ciele ochrany

The site supports semi-natural forest communities providing valuable habitats for a whole range of nationally protected species of fauna. The site has been included in the national network of protected areas.

Zraniteľnosť

Local steppe type forest openings are likely to be damaged by the resident population of mouflon Ovis musimon as long as the numbers concentrating in them exceed the sustainable level. Southern edges of the site are invaded with neophyte species (e.g., Impatiens parviflora).

Vlastníctvo

state - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Bufo bufo, Campanula bononiensis, Convallaria majalis, Elaphe longissima, Erinaceus concolor, Felis silvestris, Glis (Myoxus) glis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Lactuca perennis, Melampyrum cristatum, Meles meles, Muscardinus avellanarius, Orchis pallens, Platanthera bifolia, Potentilla rupestris, Saxifraga granulata, Sorex araneus, Stipa joannis, Stipa pulcherrima, Trifolium sarosiense

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov