Harmanecký Hlboký jarok

Kód územia

SKUEV0244

Výmera územia

50,530 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

28.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Poľana

tel: 45 533 48 34
fax:+421 45 533 36 57
Slovak Republic
Zvolen
ul. J. M. Hurbana 20

Katastrálne územia

Čremošné, Dolný Harmanec

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,82055556

Zemepiská dĺžka

19,00888889

Nadmorská výška (m)

Max

1108

Priemerná

871

Min

681

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 9150 - Vápnomilné bukové lesy

Popis územia

Basement of the site if formed by the dolomites of so called Choč nappe which are typical for their characteristic sharp edged type of jointing.

Ciele ochrany

The site is noted for the presence of the nationally protected tree species yew tree Taxus baccata. It is also valued as an important habitat for the species of large carnivores such as brown bear Ursus arctos, gray wolf Canis lupus and European lynx Lyns lynx. The site is protected within the national network of protected areas.

Zraniteľnosť

Having excluded generally known threats to the environment such as global climate change and pollution there are not foreseen any other anthropogenic factors of major importance to impact the site in the future.

Vlastníctvo

towns and municipalities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri)

Ostatné druhy

Bufo bufo, Carex flava, Martes martes, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Sorex araneus, Triturus alpestris