Stretavka

Kód územia

SKUEV0235

Výmera územia

16,140 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Vihorlat

tel:+421 56 688 25 41
+421 56 688 25 43
fax:+421 56 688 25 42
Slovak Republic
Michalovce
ul. Fraňa Kráľa 1

Katastrálne územia

Drahňov, Krišovská Liesková, Stretavka

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,60294125

Zemepiská dĺžka

21,99507265

Nadmorská výška (m)

Max

101

Priemerná

100

Min

100

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3260 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Lutra lutra, Rhodeus sericeus amarus, Romanogobio albipinnatus, Sabanejewia aurata

Popis územia

The site represents the confluence of the Uh, Čierna voda and Laborec rivers. Geological basement is formed by clays, silts, sands and gravels. Soils are gleyic Fluvisois. The relief is lowland and fluvial.

Ciele ochrany

Maintenance of rare fish species.

Zraniteľnosť

Vulnerability due to potential pollution from the anthropogenous activities. - to je dosť všeobecné, nie, aká ľudská činnosť?

Vlastníctvo

towns and municipalities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  kosenie
  pasenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  rekreačný rybolov
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny spôsobené záplavami

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Gobio kessleri Dybowski, 1862 Hrúz Kesslerov ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Gobio albipinnatus Fang, 1934 Hrúz Vladykov ryby 33,3 33,3 33,4 Zobraziť druh v atlase
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) mlok dunajský obojživelníky 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase
Rana ridibunda Pallas, 1771 skokan rapotavý obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Rana esculenta Linnaeus, 1758 skokan zelený obojživelníky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov