Územia európskeho významu

Zobrazených 121 - 150 z 642 záznamov

 
 
 
 
 
 
 
 

Zrušiť
 
 

Názov chráneného územia Kód lokality Výmera CHÚ Správca územia Akcia
Bočina SKUEV0135 45 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Dolné lazy SKUEV0136 6 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Záhrada SKUEV0137 20 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Livinská jelšina SKUEV0138 14 ha Administration of PLA Ponitrie, tel: +421 37 77 64 901, fax: +421 37 77 64 903, Slovak Republic Detail zaznamu
Gánovské slaniská SKUEV0139 46 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Spišskoteplické slatiny SKUEV0140 24 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Belá SKUEV0141 316 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 4260800, Slovak Republic Detail zaznamu
Hybica SKUEV0142 26 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 423 0800, Slovak Republic Detail zaznamu
Biely Váh SKUEV0143 40 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 0800, Slovak Republic Detail zaznamu
Belianske lúky SKUEV0144 98 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Medzi bormi SKUEV0145 10 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 426 08 00, Slovak Republic Detail zaznamu
Blatá SKUEV0146 187 ha Administration of Tatra National Park, tel: +421 52 448 42 17, fax:+421 52 448 42 17, Slovak Republic Detail zaznamu
Žarnovica SKUEV0147 18 ha Administration of NP Veľká Fatra, tel: +421 43 428 45 03, fax:+421 43 428 45 89, Slovak Republic Detail zaznamu
Vlára SKUEV0148 62 ha Administration of PLA Biele Karpaty, tel: +421 32 659 83 87, fax: +421 32 659 83 87, Slovak Republic Detail zaznamu
Mackov bok SKUEV0149 4 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Červený grúň SKUEV0150 245 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Pohorelské vrchovisko SKUEV0151 20 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Sliačske travertíny SKUEV0152 7 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Horné lazy SKUEV0153 38 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Suchá dolina SKUEV0154 3 ha Administration of National Park Nízke Tatry, tel:+421 48 413 08 88, +421 48 413 08 89, fax:+421 48 413 08 20, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Starej Nitry SKUEV0155 434 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Konopiská SKUEV0156 8 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Starý vrch SKUEV0157 13 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Modrý vrch SKUEV0158 148 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Alúvium Žitavy SKUEV0159 46 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Karáb SKUEV0160 76 ha Administration of PLA Dunajské Luhy, tel: +421 31 551 62 29, fax: +421 034 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Suchohradské alúvium Moravy SKUEV0161 56 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Grgás SKUEV0162 47 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Rudava SKUEV0163 1 959 ha Administration of PLA Záhorie, tel:+421 34 772 27 35, fax:+421 34 772 27 35, Slovak Republic Detail zaznamu
Revúca SKUEV0164 36 ha Administration of NP Veľká Fatra, tel: +421 43 428 45 03, fax:+421 43 428 45 89, Slovak Republic Detail zaznamu