Konopiská

Kód územia

SKUEV0156

Výmera územia

7,750 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Amadeho Kračany, Nekyje na Ostrove

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,94590615

Zemepiská dĺžka

17,56946170

Nadmorská výška (m)

Max

115

Priemerná

115

Min

115

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3140 - Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
  • 3150 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Umbra krameri

Popis územia

Geological basement is formed by the Danube River quaternary gravel-sand deposits. The site is a part of Podunajská rovina Plain. The relief is fluvial - the accumulation performance of Danube River or Malý Dunaj River, respectively, is a principal relief-forming factor. Geomorpholigical pattern and hydrological regime of the site have been distinctively affected by human activities (construction of dikes, gravel mining, construction of amelioration channels). Potential native vegetation is represented by mixed ash-elm-oak floodplain forests (hardwood alluvial forests) and alder floodplain forests.

Ciele ochrany

Wetlands fragments with the occurrence of the annexed fish species.

Zraniteľnosť

The site is vulnerable due to drainage, succession, illegal waste dumpings, etc.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 14.42 % private - 85.568 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  poľovníctvo
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  eutrofizácia (prirodzená)

Ostatné druhy

Esox lucius, Sorex araneus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Umbra krameri Walbaum, 1792 blatniak tmavý ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 0,0 100,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov