Gánovské slaniská

Kód územia

SKUEV0139

Výmera územia

45,510 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

21.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 426 08 00
Slovak Republic
kpt. Nálepku 2
059 21 Svit

Katastrálne územia

Gánovce, Hozelec, Hôrka, Švábovce

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,02158516

Zemepiská dĺžka

20,34808731

Nadmorská výška (m)

Max

628

Priemerná

606

Min

595

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 1340 - Vnútrozemské slaniská a slané lúky
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Vertigo angustior

Popis územia

The site is noted for the occurrence of mineral water springs with recent formation of travertine deposits. These have already been negatively impacted by human activities. Despite their partial disintegration they still represent last valuable remnants of the rock in the region of Spiš.

Ciele ochrany

The site represents concentration of last remaining fragments of the Inner Carpathian salt meadows developed around mineral springs. The habitats support rare endemic plant communities of Western Carpathians that in Spišská kotlina Basin have developed to harbour a full range of their characteristic biodiversity. Quite on contrary the communities of neighbouring Liptovská kotlina Basin are species simpler.

Zraniteľnosť

The site is to a great extent surrounded by intensively managed agricultural land used for crop production and livestock grazing. The key threat factors thereby include the use of fertilisers and consequent eutrophication processes in the stream. Other threat factors include establishment of illegal dumping sites and efforts to drain the area, both of which directly result from the immediate vicinity of urban areas.

Vlastníctvo

štátne - 0,8 % súkromné - 84 % urbárske - 11,3 % poľnohospodárske organizácie - 0,8 % obecné - 3,1 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
C - baníctvo, ťažba materiálu, výroba energie  
  prieskumné vrty
D - doprava a komunikácie  
  chodníky, poľné cesty, cyklotrasy
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla
  nakladanie s komunálnym odpadom
  iné aktivity spojené s urbanizáciou a priemyslom
H - znečistenie  
  odpadky a pevný odpad

Ostatné druhy

Anisus (Disculifer)septemgyratus, Bufo viridis, Dactylorhiza incarnata, Glaux maritima, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Plantago maritima, Triglochin maritima, Trichophorum pumilum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky 12,5 87,5 0,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 0,0 100,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov