Livinská jelšina

Kód územia

SKUEV0138

Výmera územia

13,730 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

20.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Zlatníky

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,72333333

Zemepiská dĺžka

18,08388889

Nadmorská výška (m)

Max

340

Priemerná

316

Min

295

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 9130 - Bukové a jedľové kvetnaté lesy
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cordulegaster heros

Popis územia

The site is located in the eastern part of the Povazsky Inovec mountain range. The site is represented by a linear habitat along the Livina watercourse. Majority of the vegetation is represented by the deciduous floodplain forest, especiually alder. From the geomorphological point of view, the site representd a valley with a floodplain.

Ciele ochrany

The aim of is to protect the well-preserved alder vegetation above the Zlatníky village. Quality and importance: The site is significant for the protection of the habitat Ls 1.1 Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe.

Zraniteľnosť

Potential threat to the site is represented by change of the hydrological regime or wood composition.

Vlastníctvo

other communities - 2.292 % private - 60.902 % state - 36.798 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  urganizované územia a ľudské sídla