Blatá

Kód územia

SKUEV0146

Výmera územia

186,910 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

27.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 448 42 17
fax:+421 52 448 42 17
Slovak Republic
Ul. kapitána Nálepku č. 2
059 21 Svit

Katastrálne územia

Štrba

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,09247148

Zemepiská dĺžka

20,04281700

Nadmorská výška (m)

Max

982

Priemerná

925

Min

878

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6230 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz
  • 91D0 - Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
  • 9410 - Horské smrekové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Canis lupus, Lutra lutra, Ursus arctos

Popis územia

Fluvioglacial deposits and springs making their way to surface through layers of moraine deposits give origin to a rich mosaic of biological communities in the situations of highly diverse micro relief drained away by an intricate system of tiny streams. Deforestation associated with human colonisation of the area resulted in the formation of secondary grasslands communities. Inaccessible places spared of mass forest clearing have, however, provided for the development of valuable forest ecosystems typical for waterlogged locations.

Ciele ochrany

The site includes fragments of sprucewoods on waterlogged soils, birch mire woods and spruce woods with Vaccinium myrtillus. Marginal areas feature well-preserved remnants of wet and waterlogged pastures and fens with high carbonates content. The habitats hosts many protected, rare and endangered plant species. The site is also noted for the presence of large carnivores.

Zraniteľnosť

The key threat factors include timber harvesting in adjacent forest stands and secondary succession triggered by the abandonment of traditional forms of land management (low intensity grazing). Abandonment of the traditional practices directly endangers the preservation of characteristic features of local grasslands and fens communities.

Vlastníctvo

agricultural organizations + private - 6.076 % urbarial communities - 48.458 % private - 45.465 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  opustenie pôdy / nedostatok kosenia
  intenzívne pasenie - hovädzí dobytok
B - lesníctvo  
  manažment lesa
  odstránenie porastu
  lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  nesúvislá urbanizácia
F - využívanie biologických zdrojov iných ako poľnohospodárstvo a lesníctvo  
  zber (huby, lišajníky, ostružiny, atď.)
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  sukcesia
L - prírodné katastrofy  
  iné prírodné katastrofy

Ostatné druhy

Paludella squarrosa, Pedicularis sceptrum-carolinum

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) očkáň hnedý motýle 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 0,0 75,0 25,0 Zobraziť biotop v atlase
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov