Spišskoteplické slatiny

Kód územia

SKUEV0140

Výmera územia

24,450 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

25.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 426 08 00
Slovak Republic
Kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

Katastrálne územia

Spišská Teplica

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,04399321

Zemepiská dĺžka

20,23065675

Nadmorská výška (m)

Max

730

Priemerná

719

Min

705

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3160 - Prirodzené dystrofné stojaté vody
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky
  • 7230 - Slatiny s vysokým obsahom báz

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Spermophilus citellus, Vertigo angustior

Popis územia

The site features several springs of underground partially mineralised waters which gave way to the formation of Histosols. High content of salts in local waters supports the existence of unique floral communities.

Ciele ochrany

The site features last remaining fragments of relic fens with high content of carbonates on the transition to the Inner Carpathian salt meadows that have remained preserved despite substantial melioration and land reclamation measures carried out in the last century. The site fosters rare plant communities of saline fens whose successful existence is underlain by sufficiently high water table. These communities harbour a whole range of endangered, rare and protected flora species.

Zraniteľnosť

Resident communities of plants and animals are for their survival directly dependent on the sufficiently high level of water table and regular removal of biomass. Due to the nearness of village structures and intensive forms of land management in the surrounding area degree of site vulnerability has been concluded high.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  intenzívne pasenie - hovädzí dobytok
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  poľnohospodárske stavby
J - prirodzené zmeny systému  
  zmeny vo vodných tokoch, všeobecne

Ostatné druhy

Dactylorhiza incarnata, Schoenus ferrugineus, Triglochin maritima, Trichophorum pumilum, Utricularia minor

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830 Pimprlík mokraďový mäkkýše 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758) syseľ pasienkový cicavce 100,0 0,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 0,0 66,7 33,3 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov

Všeobecná štatistika biotopov