Hybica

Kód územia

SKUEV0142

Výmera územia

26,020 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

22.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of Tatra National Park

tel: +421 52 423 0800
Slovak Republic
Ul. kap. Nálepku 21
059 21 Svit

Katastrálne územia

Hybe, Východná

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

49,06917445

Zemepiská dĺžka

19,87009601

Nadmorská výška (m)

Max

776

Priemerná

716

Min

661

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3220 - Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
  • 6430 - Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eudontomyzon mariae, Lutra lutra, Myotis myotis

Popis územia

The river flows through fluvioglacial deposits of the Vysoké Tatry Mts. foothills and represents a good example of watercourse free of substantial changes to its channel shape. It belongs to the type of distinct "gravel carrier" river. The process becomes more apparent during high stream flows.

Ciele ochrany

The site features the small Hybica River. The river is noted for supporting rich resident population of Eudontomyzon spp. as well as other species of fish of national importance.

Zraniteľnosť

The river on its course partially flows through patches of relatively highly transformed and intensively managed landscape. Hence, the key threat factors include intensive forms of agricultural production (mainly livestock grazing) along the incriminated stretch of river and seepage of wastewaters from households and agricultural facilities.

Vlastníctvo

agricultural organizations 0.19 private 61.9 state 26.28 towns and municipalities 1.59 urbarial communities 4,42

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  intenzifikácia poľnohospodárstva
  pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
B - lesníctvo  
  odstránenie porastu
D - doprava a komunikácie  
  visuté elektrické a telefónne vedenie
E - urganizácia, sídla a rozvoj  
  súvislá urbanizácia
  nakladanie s komunálnym odpadom
H - znečistenie  
  iné bodové znečistenie povrchových vôd
  rozptýlené znečistenie podzemných vôd spôsobené poľnohospodárstovm a lesníckymi aktivitami
J - prirodzené zmeny systému  
  zazemňovanie, rekultivácie a vysušovanie, všeobecne
  hrádze, upravené brehy všeobecne
L - prírodné katastrofy  
  záplavy (prírodné procesy)

Ostatné druhy

Cottus poecilopus, Thymallus thymallus

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) Mihuľa ukrajinská ryby 0,0 0,0 100,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov