Záhrada

Kód územia

SKUEV0137

Výmera územia

20,240 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

19.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Závada

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,63417449

Zemepiská dĺžka

18,05304006

Nadmorská výška (m)

Max

301

Priemerná

281

Min

261

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6190 - Dealpínske travinnobylinné porasty
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6240 - Subpanónske travinnobylinné porasty

Popis územia

The site is located on the eastern border of the Považský Inovec mountain range. Majority of the proposed site is located on the eastern side of the mountain ridge with the steeper slopes. Towards the north the area turn to southern orientation with the lesser steep slopes. Almost the whole site is covered with the Juniperus communis stands. Geological basement is formed by dolomite limestones.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve the continuous juniper stands on skeletal dolomite substrate. Quality and importance: The site is significant for the preservation of the habitat Kr2 - Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands.

Zraniteľnosť

The site is threatened by a lack of removal of the self-seeding tree species from the Juniperus communis stands.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie

Ostatné druhy

Elaphe longissima

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov