Bočina

Kód územia

SKUEV0135

Výmera územia

45,180 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

20.09.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Ponitrie

tel: +421 37 77 64 901
fax: +421 37 77 64 903
Slovak Republic
Nitra
Samova ul. 3

Katastrálne územia

Tesáre, Závada

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,62472222

Zemepiská dĺžka

18,05722222

Nadmorská výška (m)

Max

325

Priemerná

281

Min

218

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 5130 - Porasty borievky obyčajnej
  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 91E0 - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Cordulegaster heros

Popis územia

The site is located in the eastern part of the Považský Inovec mountain range. It consists of the mountain ridge completed with the linear habitat along the watercourse in the southeastern bottom part of the proposed site. The site is developed on dolomites, covered with the alluvial sediments along the watercourse. Half of the site is covered with the Juniperus communis stands, the rest with the deciduous forest alond the watercourse.

Ciele ochrany

The aim of protection is to preserve a valley between the Záhrada and Tesáre villages. Continuous juniper stands are developed on skeletal dolomite substrates on slopes in the upper part and well-developed alder vegetation occur in the bottom part along the water course. Quality and importance: The site is significant for the preservation of the habitats Kr2 - Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands and Ls 1.1 Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe.

Zraniteľnosť

The site is threatened by a lack of removal of the self-seeding tree species from the Juniperus communis stands.

Vlastníctvo

agricultural organizations - 93.955 % private - 1.482 % state - 4.56 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy

Kód biotopu SK názov Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
5130 Porasty borievky obyčajnej 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) 100,0 0,0 0,0 Zobraziť biotop v atlase

Všeobecná štatistika biotopov