Karáb

Kód územia

SKUEV0160

Výmera územia

76,170 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

01.10.2012

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of PLA Dunajské Luhy

tel: +421 31 551 62 29
fax: +421 034 772 27 35
Slovak Republic
Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3

Katastrálne územia

Boheľov, Dolný Štál

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

47,91250000

Zemepiská dĺžka

17,71888889

Nadmorská výška (m)

Max

113

Priemerná

110

Min

109

Biogeografický región

panonsky region

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 3140 - Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
  • 6410 - Bezkolencové lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Bombina bombina, Cirsium brachycephalum, Lutra lutra, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus amarus

Popis územia

One of the last remaining fens on Žitný ostrov Island. The drained fen located in the terrain depression of the oxbow lake. Soils are represented by Histosols probably on Gleysols. Vegetation is represented by large carex and reed beds, scrubby willows and poplar plantations.

Ciele ochrany

The largest population of Cirsium brachycephalum in Slovakia.

Zraniteľnosť

The site is one of the last remaining areas with the well-preserved fragments of this type of habitat. The site is vulnerable due to its isolation, an absence of the traditional landuse such as grazing and mowing and overall drainage of the area, which allows the succession processes towards the terrestrial habitats (overgrowing with Phragmites australis, Cirsium arvense, etc.).

Vlastníctvo

agricultural organizations - 61.239 % private - 19.437 % state - 19.326 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  pestovanie
  kosenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
  používanie pesticídov, hormónov a chemikálií
  hnojenie
  zavlazovanie
B - lesníctvo  
  výsadba stromov - nepôvodné druhy

Ostatné druhy

Hyla arborea, Lacerta agilis, Senecio paludosus, Thelypteris palustris, Viola stagnina