Suchá dolina

Kód územia

SKUEV0154

Výmera územia

3,104 ha

 

Dátum návrhu

01.04.2004

Dátum aktualizácie

18.10.2017

 

Územia na mape

Správca územia

Administration of National Park Nízke Tatry

tel:+421 48 413 08 88
+421 48 413 08 89
fax:+421 48 413 08 20
Slovak Republic
Banská Bystrica
Lazovná 10

Katastrálne územia

Valaská

Súradnice stredu územia (WGS84)

Zemepisná šírka

48,82955356

Zemepiská dĺžka

19,59604621

Nadmorská výška (m)

Max

710

Priemerná

699

Min

684

Biogeografický región

alpský región

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

  • 6210 - Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
  • 6510 - Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

Eriogaster catax, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros

Popis územia

The site is situated in the Fatransko-tatranská geomorphological unit, subunit Horehronské podolie Valley. The basement is formed by limestones, dolomites and cherty limestones. The site hosts a whole range of different meadow, pasture and shrub communities and it is noted for the presence of several nationally protected plant species as well as taxa featured in the IUCN Red List of Threatened Plants.

Ciele ochrany

The site supports a very good example of typical communities of 6210* Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*important orchid sites).

Zraniteľnosť

The site might negatively be impacted by livestock grazing if not kept under control.

Vlastníctvo

other communities - 100 %

Vplyvy a aktivity v území a jeho kontaktnej zóne

Vyssia kategoria(kod - nazov) Nazov aktivity
A - poľnohospodárstvo  
  zmena v spôsoboch obhospodarovania
  kosenie
  pasenie
  opustenie pasenia, nedostačné pasenie
K - prírodné biotické a abiotícké procesy (okrem katastrof)  
  medzidruhové vzťahy (fauna)
  medzidruhové vzťahy (flóra)
  súťaživosť (flóra)

Ostatné druhy

Anguis fragilis, Aquilegia vulgaris, Convallaria majalis, Emblethis duplicatus, Gymnadenia conopsea, Hahnia difficilis, Ophrys insectifera, Orchis morio, Orchis tridentata, Vipera berus, Zootoca vivipara

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy

Názov druhu LT Názov druhu SK Taxonomická skupina Dobrý (%) Nevyhovujúci (%) Zlý (%) Akcia
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) bocian biely vtáky 0,0 100,0 0,0 Zobraziť druh v atlase

Všeobecná štatistika živočíchov